Contact2019-03-20T12:18:25+02:00

Organizing Committee

Václav Uher
chairman

 • Tel.: +420 733 627 289

 • Email: uher@powerchairhockey.cz

Radka Kučírková
secretary

 • Tel.: +420 602 179 011

 • Email: cstps@cstps.cz

Lukáš Kroupa
finance

 • Tel.: +420 776 798 887

 • Email: kroupa@powerchairhockey.cz

Accommodation2019-03-20T12:22:27+02:00

Accommodation

Clarion Congress Hotel Prague

Freyova 945/33, Prague

Czech Republic

Description

Clarion Congress Hotel Prague is situated in a modern part of Prague – Vysočany, just 15 minutes from the historical centre of Prague. The excellent transport accessibility and perfect service facilities make it popular both with individual visitors and business clients.

Free Wi-Fi
Free entrance to the wellness centre in limited hours (for direct bookers)
Indoor Parking (favourable price for direct bookers)
Underground station right under the hotel
Connected with a shopping mall

 • Free Wi-Fi

 • Free entrance to the wellness centre in limited hours (for direct bookers)

 • Indoor Parking (favourable price for direct bookers)

 • Underground station right under the hotel

 • Connected with a shopping mall

Sport venue2019-03-20T12:23:56+02:00

Sport venue

University of Economics Sport Hall – Trebesin

Na Trebesine 3215/1, Prague

Czech Republic

Description

The sport part of the Qualification Tournament program takes place in the Trebesin sports hall. Sport hall Trebesin is very friendly for Powerchair Hockey.

 • 4 barrier-free toilets

 • 2 barrier-free bathrooms

 • 4 dressing rooms

 • 1 conference room

 • parking next to sport vanue

QT20192019-03-20T12:21:22+02:00

The IWAS Powerchair Hockey

Qualification tournament 2019 for the European Champion 2020

October 8 – 14, 2019, Prague, Czech Republic

For the first time in history, the Czech Republic has been given the opportunity to organize a European national tournament. We are pleased that the conditions for the Qualification Tournament 2019, the Sports Hall, Accommodation and Logistics have been approved by IWAS Powerchair Hockey. We are preparing the Qualification Tournament 2019 at the highest possible organizational quality.

Organizers

Czech federation of Powerchair Hockey
Czech Sports Organization for Physically Disabled

Prague

The venue will surely delight everyone in the tournament. The capital of the Czech Republic Prague is one of the most beautiful European cities that millions of visitors attracts every year. It is also ideal for holding Qualification Tournament because it is very friendly for people with disabilities.

Zápas ŠABLONA2018-10-05T16:05:12+02:00
Ligový kalendář 2017/182018-10-05T15:59:29+02:00
Štíři ČB2018-10-05T16:03:07+02:00
Výsledky2018/192018-10-05T16:03:47+02:00
Ligový kalendář 2018/192018-10-07T21:18:09+02:00
Red Dragons Praha2018-10-05T16:06:26+02:00
New Cavaliers2018-10-05T16:07:01+02:00
SK Indians Plzeň2018-10-05T16:09:15+02:00
Jaguars2018-10-05T16:09:51+02:00
Výsledky2017/182018-10-01T14:05:57+02:00
Orgány2018-10-16T10:27:33+02:00

VÝKONNÝ VÝBOR

Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
opatření k jejich realizaci;
b) organizuje a řídí činnost federace;
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy federace, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do
působnosti valné hromady;
d) vydává pravidla pro užívání symbolů federace;
e) zřizuje odborné komise a stanoví jejich činnost a pravomoc a jmenuje jejich předsedy a členy, a
také je odvolává;
f) plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí svých odborných komisí;
g) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady;
h) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku federace;
i) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy;
j) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

KOMISE ROZHODČÍCH

Náplň činnosti a kompetence Komise rozhodčích. KR zpracovává a předkládá VV ČFPH ke schválení:
b) koncepci rozvoje a řízení oblasti rozhodčích
c) plán a náplň vzdělávacího procesu rozhodčích
d) povinnosti rozhodčích jednotlivých licencí a kritéria pro jejich přidělení
e) návrh udělení či odebrání jednotlivých licencí rozhodčím
f) nominaci rozhodčích v soutěžích
g) výsledky kontrol práce rozhodčích
h) návrhy způsobu a výše odměn a sankcí rozhodčích v soutěžích
i) návrhy předpisů soutěží týkajících se rozhodčích
j) podklady pro rozpočet v oblasti rozhodčích
k) návrh způsobu a výši odměňování školitelů rozhodčích
l) další materiály na základě žádosti VV ČFPH
m) vyjádření k materiálům předloženým ostatními komisemi

VALNÁ HROMADA

Do působnosti valné hromady náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení;
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky federace; rozhodnutí o změně
sídla však náleží do působnosti výkonného výboru;
c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy;
d) volba a odvolání členů kontrolní komise;
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku;
f) schválení výsledku hospodaření předložený výkonným výborem;
g) schválení zprávy o činnosti předloženou výkonným výborem;
h) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem federace;
i) určení hlavních směrů činnosti federace;
j) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních
předpisů dle těchto stanov;
k) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků;
l) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení

KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření federace,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního
rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak federace, tak pobočnými spolky.

Partneři

FBC Štíři (OLD)2018-10-05T16:01:27+02:00

FBC Štíři

“Jsme prvním týmem českého Powerchair Hockey postaveným na základě tradičního florbalového klubu čítajícím ve všech věkových kategoriích přes 20 týmů. Základním impulzem byli naši kolegové na mechanických vozících, mnohonásobní mistři České republiky. Tréninku se věnujeme poctivě každý týden včetně prázdnin. Stále hledáme nové hráče i dobrovolníky. S plným vědomím přistupujeme k tréninku a přípravě plně profesionálně s ohledem na zdravotní stav všech hráčů s asistencí poradců a fyzioterapeutů se zaměřením na sportovní výsledek.”

Aleš Jurčička, vedoucí týmu FBC Štíři
SK Indians Plzeň (OLD)2018-09-30T20:58:02+02:00

SK Indians Plzeň

 • Spolek: Lenox, z.s.

 • Sídlo: Klatovská třída 1460/83, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

 • Tel.: 776 798 887

 • IČO: 22758518

„V našem sportovním klubu je pro nás nejdůležitější, aby každý hráč měl chuť sportovat. Všechny ostatní možné překážky – od dopravy, přes osobní asistenci až k zajištění odpovídajícího technického zázemí v podobě odpovídajícího sportovního vozíku jsme připraveni řešit dle individuálních potřeb jednotlivce. Pro osobní asistenty, trenéry nabízíme příležitost práce ve sportovním kolektivu handicapovaných s nastaveným systémem finančního ohodnocení. Pořádáme také kulturní akce, kde nabízíme možnost podílet se na samotné organizaci akce. Staňte se součástí výborného kolektivu ve stabilním sportovním klubu.“

Lukáš Kroupa, předseda Lenox, z. s.
Red Dragons Praha (OLD)2018-09-30T20:58:11+02:00

Red Dragons Praha

 • Spolek: Flor-in, spolek

 • Sídlo: V Hůrkách 2142/7, Praha 158 00

 • Tel.: 605 000 346

 • IČO: 22826017

„Ve spolku Flor-in sdružujeme týmy New Cavaliers a Red Dragons. Kromě pravidelných tréninků organizujeme jednou měsíčně soustředění pro mimopražské účastníky. Stále vítáme nové hráče i dobrovolníky. Nováčkům nabízíme počáteční materiální podporu, cestovní náhrady a v případě potřeby i ubytování. Od roku 2010 každoročně organizujeme tradiční mezinárodní turnaj Prague Powerchair open, kterého se zúčastnily desítky týmů z celé Evropy. S týmem New Cavaliers jsme 4x získali titul Mistra České Powerchair Hockey ligy.“

Michaela Brabcová, předsedkyně spolku Flor-in
New Cavaliers (OLD)2018-10-05T16:02:33+02:00

New Cavaliers Praha

 • Spolek: Flor-in, spolek

 • Sídlo: V Hůrkách 2142/7, Praha 158 00

 • Tel.: 605 000 346

 • IČO: 22826017

„Ve spolku Flor-in sdružujeme týmy New Cavaliers a Red Dragons. Kromě pravidelných tréninků organizujeme jednou měsíčně soustředění pro mimopražské účastníky. Stále vítáme nové hráče i dobrovolníky. Nováčkům nabízíme počáteční materiální podporu, cestovní náhrady a v případě potřeby i ubytování. Od roku 2010 každoročně organizujeme tradiční mezinárodní turnaj Prague Powerchair open, kterého se zúčastnily desítky týmů z celé Evropy. S týmem New Cavaliers jsme 4x získali titul Mistra České Powerchair Hockey ligy.“

Michaela Brabcová, předsedkyně spolku Flor-in
Jaguars (OLD)2018-10-05T16:01:56+02:00

TÝMY

Jaguars Praha

 • Spolek: EWSC Praha, z. s.

 • Sídlo: Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

 • Tel.: 608 135 272

 • IČO: 26642476

„Jsme nejstarší pražský klub. Vznikli jsme v roce 2003 jako druhý klub v Česku, který se rozhodl věnovat sportu Powerchair Hockey. Za ty roky jsme ušli dlouhou cestu, klubový tým změnil svůj název a prošla tudy řada hráčů. Náš tým uvítá nové hráče i dobrovolníky. Vtáhneme vás do světa sportu a stanete se nedílnou součástí týmu, který vždy drží při sobě. Jaguáři jsou sportovci, hra nás baví, bereme to vážně a dáváme tomu vše. Poctivá práce a pravidelný trénink s naší trenérkou nám přináší úspěchy doma i v zahraničí.”

Iva Zemková, předsedkyně EWSC Jaguars Praha
Galerie2018-09-08T15:05:55+02:00
CFPH2018-09-08T14:01:30+02:00

ČESKÁ FEDERACE POWERCHAIR HOCKEY

Česká federace Powerchair Hockey je zapsaným spolkem, který svou činnost oficiálně zahájil registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 3. ledna 2007 pod čí¬slem VS/1-1/66 127/07-R (od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík, sp. zn. L 65124, Městský soud v Praze).

Poslání a cíle ČFPH

Posláním ČFPH je vytváření vhodných podmínek pro rozvoj Powerchair Hockey v České republice a zajištění návaznosti a spolupráce na mezinárodní scéně. Jedním z hlavních cílů ČFPH je rozšiřovat nabídku této sportovní aktivity mezi co nejširší spektrum osob s tělesným postižením, a to i mezi lidi s tělesným postižením nejtěžším, jelikož nabídka jiných sportů je pro ně velmi omezená.

ČFPH se tedy snaží propagovat tento sport a představovat ho jako lákavou sportovní činnost. Jeho atraktivitu zvyšuje především zajišťováním chodu české ligové soutěže a přípravou české reprezentace, která by mohla být vyslána na ME a MS. Úkolem ČFPH je mimo jiné i vydávání sportovně technických předpisů jako jsou např. pravidla a jejich dodatky.

ČINNOST

Funguje od roku 2008. Ligová sezóna je rozdělena na podzimní a jarní část a skládá se z jednotlivých ligových turnajů, které organizují zúčastněné kluby a závěrečného kola Play-off. V současné době Českou Powerchair Hockey ligu hraje čtyřicet aktivních hráčů.

Představuje nejvyšší úroveň českého Powerchair Hockey. Dosud se česká reprezentace zúčastnila ME 2005, ME 2008, Turnaje čtyř národů 2013 a mezinárodního turnaje Powerchair Hockey games 2018 Curych. Nejlepším dosavadním výsledkem je 6. místo na ME 2005 v Římě.

Od roku 2009 se v Praze každoročně konají mezinárodní turnaje úspěšně organizované pražskými týmy New Cavaliers (Prague Powerchair open) a Jaguars (Prague Cup). České týmy pravidelně vyjíždí na zahraničí turnaje, nejčastěji do Německa nebo Švýcarska.

Nabízíme propagační materiály, prezentace a exhibice. Vítáme jakoukoli příležitost náš sport představit veřejnosti nebo potencionálním hráčům.

Všechny české týmy buď samy organizují nebo se zúčastňují letních soustředění a kempů. Akce obsahují jak tréninkové plány, tak např. přátelská utkání a doprovodný program. Konají se ve vybraných letních kempech nebo sportovních střediscích.

Úroveň našeho sportu je pro nás důležitá. Proto nabízíme školení pro rozhodčí a trenéry. Veškerá školení probíhají pod vedením certifikovaného trenéra a rozhodčího.

Soutěže Powerchair Hockey2018-10-10T15:03:20+02:00

Česká Powerchair Hockey liga

Od roku 2008 řídíme Českou Powerchair Hockey ligu, ve které v současné době aktivně hrají čtyři týmy o celkovém počtu čtyřiceti hráčů. Sezóna ligové soutěže je rozdělena na podzimní a jarní část, skládá se ze čtyř samostatných ligových turnajů a je zakončena rozhodujícím turnajem Play-off.

 • čtyři týmy

 • čtyřicet hráčů

 • čtyři turnaje v základní části (kalendář)
 • Play-off

Mezinárodní turnaje

Mezinárodní turnaje nabízí českým týmům cenné herní zkušenosti, zvyšuje úroveň českého Powerchair Hockey a v neposlední řadě přináší do života našich hráčů mnoho nezapomenutelných zážitků. I to je jeden z důvodů, proč podporujeme české kluby, aby se mohly zahraničních turnajů účastnit. Týmy Jaguars a New Cavaliers Praha pravidelně organizují své mezinárodní turnaje Prague Cup a Prague Powerchair open.

 • Prague Cup (od roku 2009)

 • Prague Powerchair open (od roku 2010)

 • nejoblíbenější zahraniční turnaje: Euro-cup, Munich cup, international tournament in Zürich, International E-hockey tournament Eindhoven

Mistrovství Evropy

Mistrovství světa

Mistrovství Evropy i Mistrovství světa se koná vždy jednou za čtyři roky a tyto dvě akce se střídají vždy po dvou letech. Obou akcí se účastní osm týmů rozdělených do dvou základních skupin. Po bojích v základních skupinách následuje Play-off a Semifinále, které určí finalisty a dvojice týmů pro zápasy o další pořadí. Hraje se 2×20 minut čistého času a složení hráčů na hřišti podléhá klasifikaci (body přidělené jednotlivým hráčům dle jejich handicapu). Na MS a ME se dá dostat několika způsoby, mimo jiné výhrou na Kvalifikačním turnaji.

Klíč pro složení týmů na Mistrovství Evropy:

 1. Tým, který je v žebříčku na prvním místě
 2. Tým, který je v žebříčku na druhém místě
 3. Tým, který vyhrál poslední ME
 4. Tým pořadatelské země
 5. Tým, který vyhraje kvalifikační turnaj
 6. Tým následující v žebříčku
 7. Tým následující v žebříčku
 8. Tým následující v žebříčku

Klíč pro složení týmů na Mistrovství světa:

 1. Tým, který vyhrál předchozí MS
 2. Tým, který vyhrál ME
 3. Tým, který byl druhý na ME
 4. Tým zastupující africký kontinent
 5. Tým zastupující Oceánii
 6. Tým zastupující Asii
 7. Tým zastupující Ameriku
 8. Tým pořadatelské země
Mezinárodní turnaje2018-08-08T16:44:16+02:00

ROZHODČÍ

Každý může pískat, ale málokdo to umí. Hledáme nové rozhodčí Powerchair Hockey.

Pro zájemce otevíráme kurzy “Rozhodčí Powerchair Hockey”. Probíhají na podzim a na jaře obvykle v rámci reprezentačních nebo klubových soustředění pod vedením kvalifikovaných rozhodčích s platnou mezinárodní licencí. Veškerý vzdělávací program nabízíme zdarma.

Účastníci si v průběhu kurzu osvojí základní znalosti o Powerhair Hockey včetně všech náležitostí, které se týkají výkonu rozhodčího. Kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část a je zakončen závěrečnou zkouškou. Absolventi kurzu rozhodčí Powerchair Hockey se aktivně účastní české ligové soutěže, následně mezinárodních turnajů a exhibic.

Obsah kurzu:

 • představení sportu – stručná historie, vývoj a aktuální stav v ČR a zahraničí
 • vybavení – sportovní vozík, hokejky klasické/t-stick, branky, mantinely atd.
 • hráči – specifika jednotlivých druhů diagnóz apod.
 • pravidla hry – základní podstata (ostatní samostudium a možnost dotázat se školitele)
 • rozhodčí jako osoba, která řídí utkání – potřebné vlastnosti, vybavení, vystupování
 • signály rozhodčích – druhy, kdy a jak je používat
 • pohyb a postavení na hřišti – základní postupy
 • signály rozhodčích – vyzkoušení jednotlivých signálů nanečisto
 • pohyb a postavení na hřišti – vyzkoušení pohybu přímo na hřišti s pomocí figurantů včetně znalosti vybavení hřiště, kontroly hráčů apod.
 • utkání – odpískání modelového utkání
 • pravidla hry – průběh utkání, povinnosti rozhodčího, komplikovanější situace apod.
 • vyplňování ZOU – postup při vyplňování a kontrole po zapisovatelích
 • etické principy – porozumění základním hodnotám správného rozhodčího
 • utkání – odpískání modelového miniturnaje

Vyzkoušení teoretických poznatků z předchozích částí kurzu pod dohledem školitele. Ve skriptech k této části budou uvedeny modelové situace a tematické úkoly, které účastník kurzu vypracuje.

Školeným rozhodčím nabízíme:

 • odměnu za každý odpískaný zápas

 • kompletní sportovní výbava

 • cestovní náhrady a úhradu ubytování

 • praxe a možnost profesionálního růstu

Typy akcí:

 • přátelská utkání

 • Česká Powerchair Hockey liga

 • exhibice

 • mezinárodní turnaje

 • možnost získání mezinárodní licence (ME, MS, kvalifikační turnaje)

Obavy, které vám brání začít:

Není třeba mít obavy. Rozhodčím Powerchair Hockey se můžete stát i bez předchozích zkušeností.

Zkušenosti s pozicí rozhodčího jsou výhodou, ale ne podmínkou. V našem kurzu vás seznámíme s veškerými náležitostmi, které funkce rozhodčího Powerchair Hockey obnáší. Pro začátek stačí jen pohybové dispozice a chuť zkusit něco nového. Rozhodčí generujeme z řad našich přátel, dobrovolníků nebo rozhodčích, kteří se v minulosti věnovali jinému kolektivnímu sportu.

Nevadí. Kurzy probíhají zhruba čtyřikrát do roka. Rozhodčí Powerchair Hockey se nemusí účastnit každé sportovní události, krom toho všem rozhodčím hradíme cestovní náklady a v případě potřeby zajišťujeme ubytování.

Když to nezkusíte, tak vás nepřesvědčíme o opaku. Proto neváhejte a přihlašte se do našeho kurzu, jehož součástí je také kontinuální vzdělávání pod vedením našich zkušených rozhodčích. Pomůžeme vám zbavit se vašich obav. K nováčkům přistupujeme vždy individuálně s ohledem na vaše možnosti.

Zkušenosti našich rozhodčích

„Kdysi jsem působil jako fotbalový rozhodčí, ale kvůli nedostatku času jsem skončil. Že jsem se dal znovu na dráhu rozhodčího „zavinil“ můj příbuzný, kterému se stal úraz a florbal na elektrickém vozíku začal hrát. Řekl jsem si: pohybovat na hřišti se umím, píšťalku taky mám, tak se naučím pravidla a uvidí se. Mezinárodní licenci jsem si udělal v roce 2007, pak jsem pískal spousty turnajů a ligových utkání. V roce 2016 jsem pískal Mistrovství Evropy v Holandsku a v současné době jsem předseda komise rozhodčích.“

Antonín Krejčík

„K Powerchair Hockey jsem se dostala přes kamarádku, která tento sport hraje. Nejprve jsem byla jen fanoušek, ale postupem času jsem se snažila i pomoci, kde bylo třeba. Tento sport mě zaujal a chtěla jsem se aktivněji zapojit. V roce 2016 se vypsal kurz na rozhodčí a tak jsem neváhala a kurzu jsem se zúčastnila. V současné době jsem rozhodčí začátečník, ale ráda pomůžu i jako dobrovolník. Tento sport se mi moc líbí a být jeho součástí mě naplňuje.“

Iva Hašková
Trenér2019-03-19T11:55:09+02:00

Vedoucí kurzu

„Trénování každého sportu je veliká zodpovědnost. U Powerchair Hockey je tato práce navíc specifická, protože je potřeba rozumět pohybovým možnostem hráčů a správně je zařadit do hry samotné. Trénování Powerchair Hockey je velmi krásná a zajímavá práce s lidmi, kteří objevují své možnosti. A jako každá trenérská práce přináší radost z každého posunu jednotlivce, tak celého týmu. Hra je týmovým sportem, kde každý jednotlivec musí zapadnout do hry jako kostička do puzzle.“

Andrea Kuncová, reprezentační trenér

TRENÉR

Kurz “Trenér Powerchair Hockey” je určen nejen pro stávající klubové trenéry, ale také pro úplné nováčky, kteří chtějí získat základní znalosti o principu hry Powerchair Hockey, přípravě tréninků i vedení týmu v průběhu utkání. Vedoucím kurzu je zkušený certifikovaný trenér.

Účastníci si v průběhu kurzu osvojí základní znalosti o Powerhair Hockey včetně všech náležitostí, které se týkají výkonu trenéra při vedení tréninků i utkání. Kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část a je zakončen závěrečnou zkouškou. Absolventi kurzu trenér Powerchair Hockey mohou nadále působit v některém z vybraných klubů.

Obsah kurzu:

 • představení sportu – stručná historie, vývoj a aktuální stav v ČR a zahraničí
 • vybavení – sportovní vozík, hokejky klasické/t-stick, branky, mantinely atd.
 • hráči – specifika jednotlivých druhů diagnóz apod.
 • pravidla hry – vypíchnutí povinností trenéra, základní podstata (ostatní samostudium a možnost dotázat se školitele)
 • vedení týmu – typy trenérů a jejich přístupu, vztahy mezi trenérem a hráči apod.
 • vedení tréninku – základní postupy, složení tréninku, základní cvičení
 • vedení utkání – základní postupy, povinnosti trenéra během utkání
 • trénink – účast na klubovém tréninku jako asistent trenéra
 • asistence trenérovi při utkání – vyzkoušení přípravy týmu na utkání, průběh utkání, komunikace trenér-hráči
 • utkání – vedení modelového týmu při utkání
 • vedení týmu – týmová dynamika, formování týmu, situace během vývoje týmu apod.
 • vedení tréninku – základní taktiky, sestavení jednotlivých tréninků či několikadenního soustředění
 • vedení utkání – příprava na utkání, příprava taktik, zhodnocení vlastního i soupeřova týmu, možnosti zasáhnutí trenéra do hry apod.
 • zpětná vazba po utkání – zhodnocení utkání a vyvození důsledků pro trenéra/hráče/tým
 • trénink – vedení klubového tréninku jako hlavní trenér
 • utkání – vedení modelového týmu při miniturnaji

Vyzkoušení teoretických poznatků z předchozích částí kurzu pod dohledem školitele. Ve skriptech k této části budou uvedeny modelové situace a tematické úkoly, které účastník kurzu vypracuje.

Typy akcí:

 • tréninky a soustředění

 • přátelská utkání

 • exhibice

 • Česká Powerchair Hockey liga

 • mezinárodní turnaje

Obavy, které vám brání začít:

Trenérský kurz Powerchair Hockey je vhodný nejen pro stávající trenéry, kteří již působí ve svých klubech, ale také pro nováčky a zakladatele nových klubů. Z průběhu kurzu není třeba mít obavy. Program kurzu počítá i s úplnými nováčky.

Zkušenosti s trénováním nejsou pro tento kurz podmínkou. Trénování Powerchair Hockey je natolik odlišné od trénování jiných sportů, že předchozí zkušenosti do jisté míry nejsou podstatné. Kurz počítá jak s účastníky, kteří již znají Powerchair Hockey, tak i s úplnými nováčky.

Když to nezkusíte, tak vás nepřesvědčíme o opaku. Proto neváhejte a přihlašte se do našeho kurzu, jehož součástí je také kontinuální vzdělávání pod vedením kvalifikovaného trenéra. Přibývající praxí se těchto obav zbavíte.

Liga2018-07-29T14:19:11+02:00

QUESTIONS ABOUT A JUDICIAL ISSUE? ASK OUR EXPERTS.

Ask An Expert

GLOBAL CHALLENGE. WORLD CLASS RESPONSE.

OUR PEOPLE, PRACTICE AREAS & PUBLICATIONS

OUR PEOPLE

OUR PRACTICE AREAS

OUR PUBLICATIONS

column1-image1Deborah Brown

column2-image1Tax Litigation

column3-image1Low Oil Prices

column1-image2Allen Lucas

column2-image1Aquisitions

column3-image1Cost of Divorce

column1-image3Muriel Potter

column2-image1Financial Advice

column3-image12015 Tax Laws

column1-image4Ken Douglas

column2-image1International

column3-image1Surveys Matter

column1-image5Loretta Harris

column2-image1Oil and Gas

column3-image1In-House Work

column1-image6Phil Russell

column2-image1Capital Markets

column3-image1Obama Care

“We have worked with Avada Law for the past 15 years. As we have grown and evolved, what I have valued most about our relationship is that Avada Law know us and our business.”

Nigel Rawlinson • Senior Partner

INTERNATIONAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore. Sadips ipsums et dolores ficilis ametis uns etras.

PARTNERSHIPS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore. Sadips ipsums et dolores ficilis ametis uns etras.

EXCELLENCE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore. Sadips ipsums et dolores ficilis ametis uns etras.

LET’S WORK TOGETHER

We work as a single united team with market leading firms around the world and give our clients the highest quality advice possible.

MAKE ENQUIRY
Kurzy a besedy2019-03-19T11:52:33+02:00

KURZY A BESEDY

Naše kurzy a besedy jsou otevřeny každému, kdo má chuť zapojit se do hry ať už jako hráč, dobrovolník, rozhodčí nebo trenér. Všechny kurzy vedou zkušení a certifikovaní trenéři a rozhodčí. V současné době si můžete vybrat z níže uvedených kurzů.

Termíny kurzů vypisujeme na základě poptávky uchazečů.

Speciálním školám, rehabilitačním ústavům a neziskovým organizacím zabývajícími se aktivitami pro osoby s největším pohybovým omezením nabízíme přednášky s besedou “Powerchair Hockey – žít a sportovat.” (viz. níže)

KURZ: ROZHODČÍ POWERCHAIR HOCKEY

Vedoucí kurzu: Mgr. Antonín Krejčík
Obsah kurzu:

 • představení sportu – stručná historie, vývoj a aktuální stav v ČR a zahraničí
 • vybavení – sportovní vozík, hokejky klasické/t-stick, branky, mantinely atd.
 • hráči – specifika jednotlivých druhů diagnóz apod.
 • pravidla hry – základní podstata (ostatní samostudium a možnost dotázat se školitele)
 • rozhodčí jako osoba, která řídí utkání – potřebné vlastnosti, vybavení, vystupování
 • signály rozhodčích – druhy, kdy a jak je používat
 • pohyb a postavení na hřišti – základní postupy
 • signály rozhodčích – vyzkoušení jednotlivých signálů nanečisto
 • pohyb a postavení na hřišti – vyzkoušení pohybu přímo na hřišti s pomocí figurantů včetně znalosti vybavení hřiště, kontroly hráčů apod.
 • utkání – odpískání modelového utkání
 • pravidla hry – průběh utkání, povinnosti rozhodčího, komplikovanější situace apod.
 • vyplňování ZOU – postup při vyplňování a kontrole po zapisovatelích
 • etické principy – porozumění základním hodnotám správného rozhodčího
 • utkání – odpískání modelového miniturnaje

Vyzkoušení teoretických poznatků z předchozích částí kurzu pod dohledem školitele. Ve skriptech k této části budou uvedeny modelové situace a tematické úkoly, které účastník kurzu vypracuje.

KURZ: TRENÉR POWERCHAIR HOCKEY

Vedoucí kurzu: Andrea Kuncová
Obsah kurzu:

 • představení sportu na akci, kde budou mít možnost vidět, jak hra vypadá (play-off, soustředění, turnaj PPO)
 • info o sportu, handicapech, vybavení apod.
 • vedení týmu, chování trenér-hráč
 • pravidla hry
 • příprava tréninku
 • vedení při utkání
 • asistence trenérovi při herní akci (např. na turnaji/lize) cca 3 utkání
 • zkouška vedení přiděleného týmu na cvičných utkáních
 • vedení 3 klubových tréninků
 • vést 3 klubové tréninky (příprava cvičení, komunikace s týmem)
 • závěrečný miniturnaj, kde trenér povede vlastní tým (akce mimo ligu)

KURZ: ASISTENT NA ZKOUŠKU

Vedoucí kurzu: Ing. Lukáš Kroupa
Obsah kurzu:

 • beseda s hráči Powerchair Hockey
 • obecné základy osobní asistence
 • typy tělesného omezení a jejich znaky
 • beseda s úspěšnými handicapovanými sportovci
 • asistence při ligovém turnaji Powerchair Hockey ligy

BESEDA: POWERCHAIR HOCKEY – ŽÍT A SPORTOVAT

Předseda ČFPH: Václav Uher

„Powerchair Hockey – žít a sportovat“ je přednáška s besedou, která obsahuje dvě složky:

 1. Žít – význam a vliv sportu a pohybových aktivit na životy lidí s největším pohybovým omezením, příběhy hráčů
 2. Sportovat – úvod do Powerchair Hockey, pravidla, elektrické vozíky, soutěže, video a foto ukázky

Pro koho je přednáška s besedou určena?

 • rehabilitační ústavy

 • lázně

 • speciální školy

 • krajská centra pro tělesně postižené

 • neziskové organizace

 • jiné organizace zabývající se aktivitami osob s pohybovým omezením

VEŠKERÉ KURZY A BESEDY PROVÁDÍME ZDARMA

Zapojte se do hry, přihlaste se k vybranému kurzu, využijte našich besed, použijte kontaktní formulář. Těšíme se na spolupráci!

Partner2019-03-19T11:44:13+02:00

Zkušenosti našich partnerů:

„Rodina, která má tělesně postiženého člena, se dívá na svět z jiného úhlu. Když nám doktor sdělil, že synovec už chodit nikdy nebude, jako by se v nás něco zlomilo. Uspokojení sportovně založeného mládence na elektrickém vozíku nebylo snadné naplnit. Hledali jsme kolektivní sport, kutálející míček, a našli jsme Powerchair Hockey. Kluk hrál nejprve na běžném vozíku, pak přesedlal na sportovní vůz. Pohyb překryl jeho handicap. Dnes s klubovým dresem, který je vždy vyžehlený jako svatební oblek, vstupuje do zápasu, aby v něm odevzdal všechno. Powerchair Hockey obsahuje vše, co sport může v lidech probudit. Že není nic ztraceno, ve sportu i v životě, že není proč to vzdávat, protože i v poslední vteřině padají góly. Proto dlouhodobě podporujeme Powerchair Hockey.“

Gabriel Izsák, Nadační fond Gabrielis

FINANCOVÁNÍ

Bez financování naší činnosti by byla tato brožura jen složkou prázdných listů. Náklady obsahují položky spojené s organizací akcí, podporou klubů, fungování reprezentačního družstva a propagací. Organizace akcí (ligová soutěž, kurzy a školení, turnaje 2na2) zahrnuje pronájem haly, odměny rozhodčích nebo logistiku.

Organizace akcí podléhá řadě specifických požadavků, jako je zajištění bezbariérového přístupu, asistenční pomoci, dopravy hráčů, vozíků a materiálu.

Podporujeme kluby, které využívají finanční prostředky k zajištění materiální výbavy, organizaci mezinárodních turnajů, soustředění, letních kempů a k podpoře nováčků.

Zajišťujme kompletní činnost reprezentačního družstva, což obsahuje materiální výbavu, organizaci pravidelných soustředění a účast týmu na mezinárodních turnajích.

NÁKLADY ZAHRNUJÍ:

 • pronájmy hal

 • logistika

 • podpora klubů

 • činnost reprezentačního družstva (sportovní vybavení, účast na mezinárodních turnajích)

 • odměny, cestovní náhrady pro rozhodčí

 • ubytování mimopražských účastníků ligové soutěže

 • poháry, ceny

 • propagace sportu

NABÍDKA PRO SPONZORY:

Naším cílem je dosáhnout vždy vzájemně přínosné spolupráce. V naší aktualizované Nabídce pro sponzory předkládáme podporovatelům seznam protiplnění. Podle výše podpory obsahuje například tyto položky:

 • logo partnera na webu a sociální síti ČFPH

 • pravidelný newsletter

 • dárkový balíček s upomínkovými předměty ČFPH

 • společná fotografie členů ČFPH s logem partnera

 • banner s logem partnera na všech akcích ČFPH

 • logo partnera ve střihovém videu ČFPH

 • logo partnera na vozících hráčů registrovaných v ČFPH

 • generální partnerství

 • název ligové soutěže obsahující jméno partnera

SE ZAJIŠTĚNÍM ČINNOSTI NÁM POMÁHAJÍ:

 • Dárci: finanční a materiální dary

 • Sponzoři: pro vzájemně přínosnou spolupráci využíváme aktuální Nabídky pro sponzory s možnostmi protiplnění

 • Granty: využíváme podpory státních i firemních zdrojů

 • Státní podpora: finanční prostředky poskytované zastřešujícími organizacemi ve struktuře českého sportu (Český svaz tělesně postižených sportovců)

Partneři

Sponzoring2018-07-29T10:49:29+02:00
Rozhodčí2019-03-19T11:21:31+02:00

Zkušenosti našich rozhodčích

„Kdysi jsem působil jako fotbalový rozhodčí, ale kvůli nedostatku času jsem skončil. Že jsem se dal znovu na dráhu rozhodčího „zavinil“ můj příbuzný, kterému se stal úraz a florbal na elektrickém vozíku začal hrát. Řekl jsem si: pohybovat na hřišti se umím, píšťalku taky mám, tak se naučím pravidla a uvidí se. Mezinárodní licenci jsem si udělal v roce 2007, pak jsem pískal spousty turnajů a ligových utkání. V roce 2016 jsem pískal Mistrovství Evropy v Holandsku a v současné době jsem předseda komise rozhodčích.“

Antonín Krejčík

„K Powerchair Hockey jsem se dostala přes kamarádku, která tento sport hraje. Nejprve jsem byla jen fanoušek, ale postupem času jsem se snažila i pomoci, kde bylo třeba. Tento sport mě zaujal a chtěla jsem se aktivněji zapojit. V roce 2016 se vypsal kurz na rozhodčí a tak jsem neváhala a kurzu jsem se zúčastnila. V současné době jsem rozhodčí začátečník, ale ráda pomůžu i jako dobrovolník. Tento sport se mi moc líbí a být jeho součástí mě naplňuje.“

Iva Hašková

ROZHODČÍ

Každý může pískat, ale málokdo to umí. Hledáme nové rozhodčí Powerchair Hockey.

Pro zájemce otevíráme kurzy “Rozhodčí Powerchair Hockey”. Probíhají na podzim a na jaře pod vedením kvalifikovaných rozhodčích s platnou mezinárodní licencí. Veškerý vzdělávací program nabízíme zdarma.

Účastníci si v průběhu kurzu osvojí základní znalosti o Powerhair Hockey včetně všech náležitostí, které se týkají výkonu rozhodčího. Kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část a je zakončen závěrečnou zkouškou. Absolventi kurzu rozhodčí Powerchair Hockey se aktivně účastní české ligové soutěže, následně mezinárodních turnajů a exhibic.

Obsah kurzu:

 • představení sportu – stručná historie, vývoj a aktuální stav v ČR a zahraničí
 • vybavení – sportovní vozík, hokejky klasické/t-stick, branky, mantinely atd.
 • hráči – specifika jednotlivých druhů diagnóz apod.
 • pravidla hry – základní podstata (ostatní samostudium a možnost dotázat se školitele)
 • rozhodčí jako osoba, která řídí utkání – potřebné vlastnosti, vybavení, vystupování
 • signály rozhodčích – druhy, kdy a jak je používat
 • pohyb a postavení na hřišti – základní postupy
 • signály rozhodčích – vyzkoušení jednotlivých signálů nanečisto
 • pohyb a postavení na hřišti – vyzkoušení pohybu přímo na hřišti s pomocí figurantů včetně znalosti vybavení hřiště, kontroly hráčů apod.
 • utkání – odpískání modelového utkání
 • pravidla hry – průběh utkání, povinnosti rozhodčího, komplikovanější situace apod.
 • vyplňování ZOU – postup při vyplňování a kontrole po zapisovatelích
 • etické principy – porozumění základním hodnotám správného rozhodčího
 • utkání – odpískání modelového miniturnaje

Vyzkoušení teoretických poznatků z předchozích částí kurzu pod dohledem školitele. Ve skriptech k této části budou uvedeny modelové situace a tematické úkoly, které účastník kurzu vypracuje.

Vyškoleným rozhodčím nabízíme:

 • odměnu za každý odpískaný zápas

 • kompletní sportovní výbava

 • cestovní náhrady a úhradu ubytování

 • praxe a možnost profesionálního růstu

Typy akcí:

 • přátelská utkání

 • Česká Powerchair Hockey liga

 • exhibice

 • mezinárodní turnaje

 • možnost získání mezinárodní licence (ME, MS, kvalifikační turnaje)

Obavy, které vám brání začít:

Není třeba mít obavy. Rozhodčím Powerchair Hockey se můžete stát i bez předchozích zkušeností.

Zkušenosti s pozicí rozhodčího jsou výhodou, ale ne podmínkou. V našem kurzu vás seznámíme s veškerými náležitostmi, které funkce rozhodčího Powerchair Hockey obnáší. Pro začátek stačí jen pohybové dispozice a chuť zkusit něco nového. Rozhodčí generujeme z řad našich přátel, dobrovolníků nebo rozhodčích, kteří se v minulosti věnovali jinému kolektivnímu sportu.

Nevadí. Kurzy probíhají zhruba čtyřikrát do roka. Rozhodčí Powerchair Hockey se nemusí účastnit každé sportovní události, krom toho všem rozhodčím hradíme cestovní náklady a v případě potřeby zajišťujeme ubytování.

Když to nezkusíte, tak vás nepřesvědčíme o opaku. Proto neváhejte a přihlašte se do našeho kurzu, jehož součástí je také kontinuální vzdělávání pod vedením našich zkušených rozhodčích. Pomůžeme vám zbavit se vašich obav. K nováčkům přistupujeme vždy individuálně s ohledem na vaše možnosti.

Dobrovolník2019-03-19T11:13:11+02:00

Zkušenosti našich dobrovolníků

„K Powerchair Hockey jsem se dostal náhodou přes hráče, se zájmem být prostě nápomocen. Jsem jako asistent v týmu a dělám to, co je třeba. Připravují hřiště, pomáhám hráčům a občas jsem pracoval i na časomíře. Baví mě hlavně sledovat posun národního týmu a vůbec hráčů se skutečným zápalem pro hru.“

Miroslav Brůna

„K Powerchair Hockey jsem se dostal přes kamaráda, který mě pozval do Radotína na turnaj. Dělal jsem tam tenkrát zdravotníka a už jsem zůstal dodnes. Dělám dnes hlavně technika přes vozíky ale i asistenta a řidiče. Prostě vše, co je potřeba. Baví mě být s hráči, připadám si že žiji s nimi. V Powerchair Hockey jsem se také seznámil se svou současnou manželkou.“

Jiří Brabec

DOBROVOLNÍK

Powerchair Hockey si není možné představit bez pomoci dobrovolníků. Vzhledem k tomu, že je náš sport určen výhradně pro lidi s největším pohybovým omezením, jedná se o celou řadou úkonů počínaje přípravou sportoviště, přesuny hráčů na sportovní vozíky, přes připevnění hokejek až po drobnou pomoc v průběhu tréninků nebo utkání. Pokud tě Powerchair Hockey zaujal, zapoj se do hry a buď náš dobrovolník.

JAK ZAČÍT?

Většinu z našich současných dobrovolníků tvoří přátelé, rodinní příslušníci hráčů nebo studenti. Ne každý ale má možnost účastnit se všech akcí, které organizujeme. Proto hledáme nové dobrovolníky, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu. Začít je jednoduché. Kontaktujte nás nebo vedoucího vámi vybraného klubu, vyberte si jednu z plánovaných akcí a přijďte se s Powerchair Hockey osobně seznámit.

Co práce dobrovolníka obnáší?

 • příprava sportoviště

 • přesuny hráčů na sportovní vozíky

 • připevnění hokejek

 • oblékání do dresů

 • drobná pomoc v průběhu hry

 • logistika

 • pomoc s organizací akcí

Nabízíme:

 • činnost, která má smysl

 • nové zkušenosti, praxi

 • odměny

 • cestovní náhrady

 • týmové oblečení

 • sportovní a společenské zážitky

 • pomoc s organizací akcí

Projekt “Asistent na zkoušku”

Projekt určený pro školy, který studentům nabízí možnost seznámit se se světem lidí s největším pohybovým omezením a vyzkoušet si v praxi, co obnáší úkony běžné osobní asistence. Projekt byl opakovaně realizován ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Program obsahuje tyto bloky:

 • beseda s hráči Powerchair Hockey

 • obecné základy osobní asistence

 • typy tělesného omezení a jejich znaky

 • sociální aspekty pohybového omezení

 • praxe

Obavy, které vám brání začít?

Vaše pomoc je vítaná bez ohledu na to, jak často se našich akcí budete moci účastnit. Nikdo se nemůže účastnit každé události, kterou organizujeme. Je možné pomáhat jednou týdně na tréninku nebo jednou za dva měsíce na ligovém turnaji. Vše záleží na vaší chuti, časových možnostech a vzájemné domluvě.

Není důvod se bát. Vše, co je potřeba udělat, vám organizátoři, zkušení pomocníci nebo samotní hráči, důkladně vysvětlí a samy navedou. Úkony, které naši dobrovolníci provádí, nevyžadují žádné zvláštní předpoklady. Jen chuť pomoci a stát se tak součástí naší společné hry.

Hráč2019-03-19T11:08:35+02:00

Zkušenosti našich hráčů

„Powerchair Hockey jsem poznal přes kamaráda, když jsem studoval v Praze. Zprvu jsem si nemyslel, že to bude činnost, u které bych dlouhodobě zůstal. Bral jsem to jako ‘koníček na zkoušku‘. Powerchair Hockey mě ale chytl. Po řadě tréninků jsem začal být konkurenceschopný ostatním hráčům. Založil jsem tým, s kterým dnes hraji v ligové soutěži, a jsem členem reprezentačního týmu. Powerchair Hockey mi pomohl rychleji se osamostatnit, poznal jsem spoustu skvělých lidí.“

Lukáš Kroupa

„Florbal na elektrických vozících neboli „Powerchair hockey“ je pro mě sportem, ve kterém se mohu naplno realizovat a rozvíjet sportovního ducha. Florbal mi ukázal, že možnosti mého těla jsou daleko větší a díky florbalu jsem na sobě začal více pracovat a posouvat své fyzické hranice. Florbal není jen o sportu samotném, ale také o lidech. Poznal jsem spoustu nových lidí a přátel. Pěvně doufám a moc si přeji, aby se i tento sport dostal na paralympijské hry.“

Denis Goll

“Florbal pro mne znamená v prvé řadě přátelství, neboť bez té radosti ze setkání se stejně postiženými(florbalovým míčkem) kamarády, bych ho tak nemiloval a nejspíš ani nehrál. Rychlost a týmová spolupráce, kterou nikde jinde zažívat nemohu. Nové a nevšední zážitky a s tím spojené výzvy, jako například výjezd na mezinárodní turnaj. Možnost zlepšovat se po všech stránkách, jak herní, strategické, tak i osobní zodpovědnosti. A navíc je to zábava, obzvláště s někým, kdo se chce na hřišti vyblbnout stejně jako já.”

Jan Thenot

HRÁČ

Máš rád akční kolektivní sport? Ovládáš elektrický vozík? Pak je Powerchair Hockey ideální sport pro tebe. Powerchair Hockey je unikátní sport, ve kterém můžeš vyniknout, ať už je tvé pohybové omezení jakékoli. Začít můžeš hned.

JAK ZAČÍT?

Do začátku stačí jen elektrický vozík a chuť si Powerchair Hockey vyzkoušet. Pomůžeme ti s tím, co sám nezvládneš, půjčíme ti hokejku, míček a v případě potřeby i vozík. Pod vedením zkušeného trenéra se seznámíš se základními herními technikami a pak už ti nebrání nic v tom, abys začal hrát s námi.

CO TĚ ČEKÁ?

Vyberte si klub a navštivte některý z jeho tréninků. Powerchair Hockey si budete moci vyzkoušet a pod trenérským vedením si osvojit základní dovednosti.

Exhibicemi se snažíme prezentovat náš sport široké veřejnosti.  Powerchair Hockey představujeme na turnajích  Czech open. Vystoupili jsme také  na Mistrovství  světa ve florbalu  nebo Mistrovství Evropy v pozemním hokeji.

Česká  Powerchair Hockey  liga je jediná oficiální soutěž Powerchair Hockey v ČR a cíl každého začínajícího hráče. Sezóna je rozdělena na podzimní a jarní část, skládá se ze čtyř ligových turnajů a  obvykle v květnu je zakončena turnajem  Play-off.

Soustředění a letní kempy  jsou  mezi hráči velmi oblíbené. Soustředění probíhají v Praze každý měsíc. Letní kempy se konají  obvykle  jednou  v roce v letním středisku a trvají týden.  Program  obsahuje  jak nabitý tréninkový plán,  tak  např. přátelská  utkání a doprovodný program.

Od roku 2009 se v Praze každoročně konají mezinárodní turnaje úspěšně organizované pražskými týmy Jaguars (Prague Cup) a New Cavaliers (Prague Powerchair open). České týmy pravidelně vyjíždí na zahraničí turnaje, nejčastěji do Německa nebo Švýcarska.

Účast  v reprezentačním družstvu  je nejvyšší  cíl každého sportovce, který  má  touhu reprezentovat svou  zem. Náš národní tým se zúčastnil Mistrovství Evropy  v  roce 2005 a 2008, dále turnaje čtyř národů v roce 2013 a  mezinárodního turnaje v Curychu v  roce 2018. V roce 2019 Česká republika organizuje Kvalifikační turnaj na ME 2020, kde bude česká reprezentace usilovat o postup.

V Powerchair Hockey poznáš to, co jsi dosud nezažil. Svobodu pohybu, týmové nasazení, překonání osobních hranic a spoustu sportovních i společenských zážitků. Powerchair Hockey je unikátní sport, ve kterém můžeš vyniknout, ať už je tvé pohybové omezení jakékoli.

Pro jaké typy pohybového omezení je Powerchair Hockey určen?

 • kvadruplegie, tetraplegie

 • vrozené vývojové vady

 • nervosvalová onemocnění, např. SMA, svalová dystrofie a neuropatie

 • poruchy růstu

 • jiné

Při propagaci Powerchair Hockey se setkáváme s celou řadou obav, které potenciálním hráčům brání v tom, aby začali hrát. Rádi bychom alespoň některé z nich vyvrátili.

Obavy, které vám brání začít:

Je hned několik způsobů řešení. Pro mimopražské zájemce jsou v Praze organizována společná soustředění, která se konají zhruba jednou měsíčně. Po individuální domluvě s klubem je možné přizpůsobit se vašim možnostem. Dalším řešením je možnost založit si vlastní klub ve svém bydlišti. Je to obtížné, ale jde to. Stačí k sobě získat alespoň dalších šest zájemců, pár přátel k pomoci a můžete začít. Ať tak či tak, my se budeme snažit vám pomoci ve vašem úsilí.

Není potřeba mít strach. Pravidla Powerchair Hockey jsou vytvořena tak, aby byl sport maximálně bezpečný a to nejen pro hráče, ale také pro jejich vozíky. Powerchair Hockey je bezkontaktní sport, jakékoli narážení, vytlačování je zakázáno a rozhodčími trestáno. Hráči si proto dávají ve hře pozor, aby nepoškodili svůj vozík ani vozík svého protihráče. V případě drobného poškození je možné využít servisních služeb daného klubu.

Hrát Powerchair Hockey lze i na pomalém vozíku, ale je pravda, že vyšší rychlost na hřišti otevírá zcela jiné herní obzory. Možností řešení je několik. Většina našich hráčů hraje na speciálním sportovním vozíku od firmy Athamas značky Pride, který je určen výhradně pro hru Powerchair Hockey. Tento vozík splňuje veškerá kritéria určená pravidly (max rychlost 15 km/h, průchod míčku pod vozíkem, ochranné prvky) a naši hráči jsou s ním velmi spokojeni. Druhým řešením je individuální domluva s vedoucím klubu o dočasném propůjčení vhodného vozíku. Může to být repasovaný civilní vozík s rychlostí 10 km/h a více, který je pro hru Powerchair Hockey přizpůsoben. Dále je možné vydat se svou vlastní cestou a za pomoci vlastních sponzorů pořídit si vozík nový. Jak vidíte, možností je řada. Pomůžeme vám s řešením.

Pravidla Powerchair Hockey jsou vytvořena tak, aby hra nijak neohrozila zdraví hráčů. Míček se nesmí pohybovat výše než 20 cm nad zemí, je zakázáno hákování, vysoká hůl, jakékoli narážení nebo vytlačování. V zahraničí je naprosto běžné, že Powerchair Hockey hrají hráči s dýchacím přístrojem nebo jen s pohybem hlavy, kterým ovládají vozík. Powerchair Hockey je určen pro lidi s největším pohybovým omezením a tomu odpovídá i jeho organizace na hřišti.

Ano. Každý klub spolupracuje s dobrovolníky nebo asistenty, kteří pomáhají jeho hráčům s přípravou na hru. Jedná se především o pomoc s přesuny hráčů na vozíky, připevnění hokejek, přípravu sportoviště i drobnou pomoc v průběhu hry. Vše záleží na individuální domluvě s vedoucím daného klubu.

Jak začít?

Do začátku ti stačí jen elektrický vozík a chuť hrát. Není se čeho bát. Powerchair Hockey je bezpečný, bezkontaktní sport. Na tréninku nebo soustředění si budeš moci Powerchair Hockey vyzkoušet.

Pomůžeme ti s tím, co sám nezvládneš, půjčíme ti hokejku, míček a v případě potřeby i vozík. Pod vedením zkušeného trenéra se seznámíš se základními herními technikami a pak už ti nebrání nic v tom, abys začal hrát s námi.

Historie2018-10-10T15:08:18+02:00

2002

 • florbal na elektrických vozících vzniká v ČR jako volnočasová aktivita při Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních

 • vychovatel Petr Alina zakládá první tým v ČR, SK Akáda Janské Lázně

2003

 • Michal Prager s Radkem Foukalem zakládají druhý český tým, dnešní Jaguars Praha

2004

 • tři přátelská utkání mezi českými týmy v Pardubicích, Dvoře Králové a v Praze

 • Petr Alina a Vojtěch Kapčuk se zúčastnili MS Electric wheelchair hockey ve Finsku, kde prezentovali počáteční rozvoj sportu v ČR

2005

 • ČR přijímá nabídku účastnit se ME v Římě

 • širší výběr národního týmu absolvuje pět reprezentačních soustředění

 • Český reprezentační tým se poprvé účastní ME, kde obsazuje 6. místo

2006

 • koná se exhibiční víkend ve Zlíně za účelem podpory vzniku třetího týmu

 • české týmy organizují hned několik benefičních turnajů, jejichž výtěžek je využit na další činnost a rozvoj

 • vzhledem k minimálnímu počtu týmů se každý turnaj skládá ze tří vzájemných utkání

 • české týmy poprvé vyjíždí na mezinárodní klubový turnaj do zahraničí (Německo, Švýcarsko)

2007

 • Petrem Alinou, Antonínem Krejčíkem a Ivou Zemkovou je založena Česká federace Electric wheelchair hockey, která si klade za cíl organizovat ligovou soutěž, podporovat české kluby a dál rozvíjet florbal na elektrických vozících v ČR

 • ve Zlíně se koná rozvojová akce Development event, na které pod vedením zahraničních lektorů získávají čeští rozhodčí a trenéři mezinárodně platnou kvalifikaci

 • tým SK Janské Lázně v Trutnově pořádá první mezinárodní turnaj, kterého se účastní týmy z Belgie, Švýcarska nebo Itálie. Vítěz turnaje Red Devils

2008

 • Český reprezentační tým se účastní ME v Belgii, kde obsazuje 7. místo

 • Česká federace Electric wheelchair hockey začíná organizovat ligovou soutěž, které se účastní tři české týmy Snow Wolves Janské Lázně, LITA Sport Praha (současní Jaguars) a Rejnoci Zlín

 • ve Zlíně se koná 1. ročník společného letního soustřední všech českých týmů

 • Mistrem 1. ročníku České EWH ligy se stává tým Snow Wolves Janské Lázně

2009

 • v Praze se koná první ročník mezinárodního turnaje Prague Cup pořádaný týmem Jaguars Praha. Vítězem turnaje, kterého se účastní nejlepší evropské kluby, se stává nizozemský tým Star riders. Turnaj je od roku 2009 v Praze pořádán jednou za dva roky.

 • ve Zlíně se koná 2. ročník společného letního soustřední všech českých týmů

 • Mistrem České EWH ligy se stává tým Snow Wolves Janské Lázně

2010

 • v Praze se koná první ročník mezinárodního turnaje Prague Powerchair open pořádaný klubem Flor-in. Vítězem turnaje se stává dánský tým Red Bulls. Turnaj je od roku 2010 v Praze pořádán každoročně.

 • je založen čtvrtý český tým Cavaliers Praha

 • Mistrem České EWH ligy se stává tým Cavaliers Praha

2011

 • vzniká tým SK Indians Plzeň

 • hráči začínají ke hře využívat speciální finské vozíky, které výrazně zvyšují rychlost a úroveň české soutěže

 • 2. Prague Powerchair open, vítěz Munich Animals

 • 2. Prague cup, vítěz Torpedo Ladenburg

 • Mistrem České EWH ligy se stává tým Jaguars Praha

2012

 • 3. Prague Powerchair open, vítěz Torpedo Ladenburg

 • Mistrem České EWH ligy se stává tým Jaguars Praha

2013

 • 3. Prague cup, vítěz Star riders

 • 4. Prague Powerchair open, vítěz De Pont Rotterdam

 • Český reprezentační tým se účastní Turnaje čtyř národů, kde obsazuje 3. místo

 • Mistrem České EWH ligy se stává tým New Cavaliers Praha

2014

 • 5. Prague Powerchair open, vítěz Jaguars Praha

 • vzniká tým Red Dragons Praha

 • Mistrem České EWH ligy se stává tým New Cavaliers Praha

2015

 • 4. Prague cup, vítěz De Pont Rotterdam

 • 6. Prague Powerchair open, vítěz Jaguars Praha

 • Česká EWH liga se nekonala

2016

 • 7. Prague Powerchair open, vítěz Black Knights Dreieich

 • změna názvu federace na Česká federace Powerchair Hockey

 • znovuobnovení Českého reprezentačního týmu

 • Mistrem České Powerchair Hockey ligy se stává tým New Cavaliers Praha

2017

 • 8. Prague Powerchair open, vítěz Black Knights Dreieich

 • Mistrem České Powerchair Hockey ligy se stává tým Jaguars Praha

2018

 • Český reprezentační tým se účastní mezinárodního klubového turnaje Powerchair Hockey games v Zürichu, obsazuje 10. místo

 • Mistrem České Powerchair Hockey ligy se stává tým Jaguars Praha

Výsledky2018-10-05T16:29:33+02:00
Týmy2018-10-05T16:00:19+02:00
Dragons
Red Dragons
Jaguars
Indians
Cavaliers
Štíři ČB
Dokumenty2019-06-13T12:39:59+02:00

Partneři

Partneři2018-09-08T21:27:43+02:00
Činnost2018-10-16T10:26:31+02:00

Reprezentační tým

Reprezentační tým představuje nejvyšší úroveň Powerchair Hockey v ČR. Zajišťujeme materiální výbavu, organizujeme pravidelná soustředění a usilujeme o účast České republiky na nejvyšších Evropských a světových soutěžích.

 • kvalifikovaný reprezentační trenér
 • pravidelná soustředění (kalendář)

 • zkušenosti: ME 2005, 2008, Turnaj čtyř národů 2013, Powerchair Hockey games Curych 2018

Česká Powerchair Hockey liga

Od roku 2008 řídíme Českou Powerchair Hockey ligu, ve které v současné době aktivně hrají čtyři týmy o celkovém počtu čtyřiceti hráčů. Sezóna ligové soutěže je rozdělena na podzimní a jarní část, skládá se ze čtyř samostatných ligových turnajů a je zakončena rozhodujícím turnajem Play-off.

 • čtyři týmy

 • čtyřicet hráčů

 • čtyři turnaje v základní části (kalendář)

 • Play-off

Mezinárodní turnaje

Mezinárodní turnaje nabízí českým týmům cenné herní zkušenosti, zvyšuje úroveň českého Powerchair Hockey a v neposlední řadě přináší do života našich hráčů mnoho nezapomenutelných zážitků. I to je jeden z důvodů, proč podporujeme české kluby, aby se mohly zahraničních turnajů účastnit. Týmy Jaguars a New Cavaliers Praha pravidelně organizují své mezinárodní turnaje Prague Cup a Prague Powerchair open.

 • Prague Cup (od roku 2009)
 • Prague Powerchair open (od roku 2010)
 • nejoblíbenější zahraniční turnaje: Euro-cup, Munich cup, international tournament in Zürich, International E-hockey tournament Eindhoven

Propagace

Powerchair Hockey propagujeme prostřednictvím exhibic, prezentací, distribuce našich propagačních materiálů a spolupráce s médii. Vítáme příležitosti prezentovat náš sport jak potenciálním hráčům, tak i široké veřejnosti. Kromě nových hráčů se snažíme získat další pomocníky, rozhodčí, trenéry. Pro speciální školy, rehabilitační instituce a spolky pracující s osobami s pohybovým omezením nabízíme besedy a prezentace našeho sportu. Veškeré propagační aktivity nabízíme zdarma.

Soustředění a letní kempy

Soustředění a letní kempy patří mezi nedílnou součást klubových aktivit. Každý měsíc v Praze probíhá otevřené víkendové soustředění, které nabízí účast mimopražským účastníkům a nováčkům možnost se s Powerchair Hockey blíže seznámit. Všechny české týmy buď samy organizují nebo se zúčastňují letních soustředění a kempů. Akce obsahují jak tréninkové plány, tak např. přátelská utkání a doprovodný program.

 • soustředění v Praze každý měsíc

 • letní soustředění a kempy

Workshopy a kurzy

Úroveň našeho sportu je pro nás důležitá, proto nabízíme školení pro rozhodčí, trenéry a pro získání nových dobrovolníků vzdělávací program “Asistent na zkoušku”. Veškerá školení probíhají pod vedením certifikovaného školitele.

Partneři

Sportovní vozík2018-10-10T15:05:07+02:00

SPORTOVNÍ VOZÍK

Elektrický vozík je společně s hokejkou a míčkem základní sportovní výstrojí našich hráčů. Sportovní vozík není podmínkou ale výhodou. Všichni nováčkové začínají na svých nebo zapůjčených vozících a až postupem času se snaží získat speciální vozík, který jim na hřišti otevře nové herní obzory. Vše záleží na individuálních možnostech a požadavcích každého hráče.

V současné době je v ČR jediným konstruktérem speciálních vozíků pro Powerchair Hockey firma Athamas, s.r.o., dodavatel vozíků značky PRIDE. Na těchto vozících hraje více než polovina našich hráčů. Se získáním sportovního vozíku rádi pomůžeme. Vlastnosti speciálního sportovního vozíku:

Vlastnosti sportovního vozík PRIDE

 • rychlost až 15 km/h

 • výkonné baterie 75 Ah

 • chlazení motorů a elektroniky

 • pevná konstrukce, stabilita

 • individuální úpravy, ochranné prvky rámu

 • servis

„Speciální vozík mi přinesl velký posun ve hře. Civilní vozík, když je příliš pomalý, omezuje talent a rychlost hráče. Se speciálním vozíkem hra dostává úplně jiné rozměry ve všech směrech. Se speciálním vozíkem jsem získal větší herní praxi, protože na pomalém vozíku jsem do zápasu vstupoval zpravidla jen za rozhodnutého stavu nebo proti výkonostně výrazně odlišným týmům. Speciální vozík mi dal ještě větší chuť do hry, takže si ji mnohem víc užívám.“

Artur Hübl, hráč

Kontakt

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte

Powerchair Hockey2018-11-09T12:15:07+02:00

POWERCHAIR HOCKEY

Powerchair Hockey nebo také florbal na elektrických vozících je jediný akční kolektivní sport určený pro lidi s největším pohybovým omezením.

 • vznikl v Nizozemí v sedmdesátých letech

 • v ČR existuje od roku 2002

 • v současné době se mu v ČR aktivně věnuje 40 hráčů

 • v České Powerchair Hockey lize soutěží 4 týmy

 • ve světě Powerchair Hockey hraje 22 zemí na 4 kontinentech

 

V České republice je Powercchair Hockey jediným kolektivním sportem, který se dá hrát na elektrickém vozíku. Pravidla hry jsou vytvořena tak, aby hra byla v nejvyšší možné míře bezpečná, čímž umožňují, aby se dohry mohli plnohodnotně zapojit i hráči s vysokou mírou pohybového omezení. V Powerchair Hockey rozlišujeme dva typy hráčů:

T-stick

Hráč T-stick používá ke hře speciální hokejku (tzv. T-stick), připevněnou k přední části vozíku a ovládanou pouze pohybem svého vozíku. Tuto hokejku obvykle používají hráči s vyšší mírou pohybového omezení. Hráči T-stick dokazují, jak unikátním sportem Powerchair Hockey je, neboť i člověk, který pohybuje pouze hlavou, se může stát významným hráčem na hřišti. Pravidla hry určují, že v průběhu utkání musí být v týmu přítomni vždy alespoň dva hráči s tímto typem hole, a to jeden v bráně a jeden v poli.

H-stick

Hráč H-stick používá ke hře klasickou florbalvou hůl, kterou buď drží ve své dlani, nebo ji má k ruce vhodným způsobem připevněnou. Vzhledem k tomu, že pohybové možnosti hráčů v Powerchair Hockey se liší, každý hráč volí svou vlastní stabilizaci těla na vozíku a také způsob držení hole. Nejčastěji se používají bezpečnostní pásy, ortézy nebo obinadla, které hráčům pomáhají dosáhnout nejvyšší úrovně své hry. Role jednotlivých hráčů na hřišti určuje trenér, který při tvorbě taktiky zohledňuje možnosti každého hráče.

Bezpečnost

Bezpečnému průběhu hry napomáhají zejména tato opatření:

 • není povoleno narážení, vytlačování, hákování, hra vysokou holí, ani žádný jiný kontakt, který by přímo ohrozil protihráče

 • míček se smí pohybovat pouze do výšky 20 cm

 • maximální povolená rychlost je 15 km/h

 • každé utkání řídí dva rozhodčí, kteří přestupky trestají varováním, vyloučením na dvě minuty nebo do konce utkání

Kdo může Powerchair Hockey hrát?

V zahraničí, zejména v Německu nebo Nizozemí, je aktivní systém klasifikace, který mapuje pohybové možnosti každého hráče a určuje, zda daný hráč Powerchair Hockey hrát může nebo ne. V ČR systém klasifikace v důsledku nízkého počtu aktivních hráčů aplikovaný není, proto na otázku, kdo může nebo nemůže v ČR Powerchair Hockey hrát neexistuje žádná konkrétní definice. Obecně ale platí, že je Powerchair Hockey primárně určen lidem, kteří kvůli svému pohybovému omezení používají ke svému životu elektrický vozík. V ČR se Powerchair Hockey aktivně věnují hráči s tímto typem pohybového omezení:

 • kvadruplegie, tetraplegie

 • vrozené vývojové vady

 • nervosvalová onemocnění, např. SMA, svalová dystrofie a neuropatie

 • poruchy růstu

 • jiné

Průběh utkání

Podle aktuálních pravidel hry je utkání rozděleno na dvě části o délce 20 minut. Branka je vysoká 20 cm, tedy stejně jako je maximální povolená výška, ve které se míček může pohybovat. Před brankou se nachází brankoviště, ve kterém smí z bezpečnostních důvodů operovat pouze brankář. Způsob hry je velmi různorodý, neboť každý trenér přizpůsobuje svou taktiku pohybovým a technickým možnostem svých hráčů. V některých evropských zemích, např. v Německu, je aplikován bodový systém, který boduje každého hráče podle míry jeho pohybového omezení a zároveň určuje maximální počet bodů na hřišti. Cílem bodového systému je dosáhnout rovných podmínek pro každý tým. V České republice bodový systém aplikovaný není, zejména kvůli nízkému počtu aktivních hráčů, takže je v plné kompetenci trenéra, jak složení svého týmu stanoví. Každý tým má pro každý poločas k dispozici jeden “timeout” a neomezené střídání. Utkání řídí dva rozhodčí, kteří k rozhodování zápasů používají zelenou, žlutou a červenou  kartu.

Partneři

Ligová soutěž2018-11-09T13:33:34+02:00

ČESKÁ POWERCHAIR HOCKEY LIGA

Česká Powerchair Hockey liga je nejvyšší klubová soutěž v ČR, kterou organizuje ČFPH. České PH ligy se může zúčastnit každý klub, který se věnuje florbalu na elektrických vozících a splňuje regule vyplývající z řádů schválených ČFPH. Ligová soutěž je rozdělena na podzimní a jarní část, herní systém spočívá v samostatných ligových turnajích, kde se utkává každý s každým. Závěrečné ligové kolo je turnajem Play-off se specifickým herním systémem určujícím konečného vítěze ligy (Mistra České Powerchair Hockey ligy).

Aktuální výsledkový servis >>

HISTORIE

V roce 2007 se odehrálo Mistrovství ČR, které se konalo v Praze za přítomnosti tří prvních českých týmů – Snow Wolves Janské Lázně, EWSC Lita Sport Praha (dnes Jaguars Praha) a Rejnoci Zlín. Hned další rok 2008 v České republice vznikla již klasická ligová soutěž. Hrála se od února do listopadu na několik kol, jejichž počet se odvíjel od počtu hrajících týmů. Jednotlivá ligová kola pořádaly zúčastněné týmy společně s ČFPH. Od roku 2015 se přešlo na nový ligový mód. Ligová sezóna začíná v září a končí v květnu.

INFO

Herní systém a pravidla ligové soutěže upravují soutěžní, přestupní a disciplinární řády přijaté ČFPH.

Soutěž je rozdělena na podzimní a jarní část. První kolo se koná v Praze v září/říjnu, závěrečný turnaj Play-off organizujeme rovněž v Praze obvykle v květnu. Sledujte ligový kalendář 2018/2019

V ligové soutěži se potýkáme s nedostatkem rozhodčích. Proto provádíme workshopy a kurzy “Rozhodčí Powerchair Hockey”. Vyškoleným rozhodčím nabízíme praxi a odměny za každé odpískané utkání.

Historie mistrovských titulů

Rok Tým
2008 Snow Wolves Janské Lázně
2009 Snow Wolves Janské Lázně
2010 Cavaliers Praha
2011 Jaguars Praha
2012 Jaguars Praha
2013 New Cavaliers Praha
2014 New Cavaliers Praha
2015 nekonalo se
2016 New Cavaliers Praha
2017 Jaguars Praha
2018 Jaguars Praha
2019 ?

Partneři

Kalendář2018-10-16T10:32:08+02:00

KALENDÁŘ AKCÍ

Detailních rozpis všech nahlášených veřejných událostí Powerchair Hockey v ČR

June 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
 • Trénink - New Cavaliers Praha / Red Dragons Praha
5
6
 • Trénink - Indians Plzeň
7
 • Trénink - Jaguars Praha
8
9
10
11
 • Trénink - New Cavaliers Praha / Red Dragons Praha
12
13
 • Trénink - Indians Plzeň
14
 • Trénink - Jaguars Praha
15
16
17
18
 • Trénink - New Cavaliers Praha / Red Dragons Praha
19
20
 • Trénink - Indians Plzeň
21
 • Trénink - Jaguars Praha
22
23
24
25
 • Trénink - New Cavaliers Praha / Red Dragons Praha
26
27
 • Trénink - Indians Plzeň
28
 • Trénink - Jaguars Praha
29
30

Partneři

Zapoj se do hry2019-03-30T18:32:24+02:00

Informační kampaň

Powerchair Hockey chceme dostat ke každému elektrickému vozíku. Získat nové hráče, dobrovolníky i rozhodčí. Proto jsme vytvořili nové propagační materiály Powerchair Hockey a spouštíme informační kampaň. Brožura Powerchair Hockey obsahuje základní informace o našem unikátním sportu, jeho historii a pravidlech. Naleznete v ní také informace o našich současných aktivitách, profily klubů a řadu dalších zajímavostí. To vše doplněné fotografiemi přímo z akce. Z materiálů byste se měli dozvědět základní informace o Powerchair Hockey, koho hledáme a co nabízíme. Více…

Partneři

Novinky2018-10-16T10:10:16+02:00

Categories

 • No categories

Partneři

Kontakt2019-06-12T18:15:22+02:00
 • Sídlo: Tlumačovská 2766/26, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (od 17. 10. 2018)

 • Tel.: 733 627 289

 • IČO: 27051439

 • Registrace: Spolkový rejstřík pod spisovou značkou L 65124 vedená u Městského soudu v Praze

 • Bankovní účet: 2400971278/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Výkonný výbor

Václav Uher
předseda

 • Tel.: 733 627 289

 • Email: uher@powerchairhockey.cz

Iva Zemková
místopředseda

 • Tel.: 608 135 272

 • Email: zemkova@powerchairhockey.cz

Lukáš Kroupa
zástupce hráčů

 • Tel.: 776 798 887

 • Email: kroupa@powerchairhockey.cz

Komise rozhodčích

Antonín Krejčík
předseda

 • Tel.: 731 300 887

 • Email: antonin.krejcik@gmail.com

Robert Němec 
místopředseda 

 • Tel.: 777 262 827

 • Email:@

Tereza Třečková
člen

 • Tel.: 605 284 590

 • Email: tereza.treckova@seznam.cz

Kontrolní a revizní komise

Jana Stárková
předsedkyně

 • Email: jane.starkova@seznam.cz

Jan Kubový
člen

 • Email: jkubovy@mkinet.cz

Jan Vaněk
člen

 • Email: jenn.ik@seznam.cz

ZAPOJTE SE DO HRY

Partneři

ČFPH2018-10-16T10:11:22+02:00

ČESKÁ FEDERACE POWERCHAIR HOCKEY

Česká federace Powerchair Hockey je zapsaným spolkem, který svou činnost oficiálně zahájil registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 3. ledna 2007 pod číslem VS/1-1/66 127/07-R (od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík, sp. zn. L 65124, Městský soud v Praze).

Poslání a cíle ČFPH

Posláním ČFPH je vytváření vhodných podmínek pro rozvoj Powerchair Hockey v České republice a zajištění návaznosti a spolupráce na mezinárodní scéně. Jedním z hlavních cílů ČFPH je rozšiřovat nabídku této sportovní aktivity mezi co nejširší spektrum osob s tělesným postižením, a to i mezi lidi s tělesným postižením nejtěžším, jelikož nabídka jiných sportů je pro ně velmi omezená.

ČFPH se snaží propagovat sport Powerchair Hockey a představovat ho jako lákavou sportovní činnost. Jeho atraktivitu zvyšuje především zajišťováním chodu české ligové soutěže a přípravou české reprezentace, která by mohla být vyslána na ME a MS. Úkolem ČFPH je mimo jiné i vydávání sportovně technických předpisů jako jsou např. pravidla a jejich dodatky.

Partneři

Home2019-05-13T20:27:42+02:00

Novinky

Aktuální výsledky

Partneři