O víkendu 6. – 7. 6. se v Praze na Třebešíně uskutečnil tzv. Přípravný turnaj českých týmů, který si kromě sportovního klání kladl za cíl seznámit účastníky s novým systémem ligové soutěže, který bude zahájen na podzim 2015. Turnaje se zúčastnily tři týmy: New Cavaliers Praha, Jaguars Praha a SK Indians Avast Plzeň. Organizátorem akce byla Česká federace electric wheelchair hockey.

Stěžejní část programu turnaje proběla v sobotu. Pro zástupce zúčastněných klubů bylo připraveno “školení časoměřičů”, které se týkalo práce s časomírou a s dokumenty či formuláři spojenými s průběhem utkání. Po ukončení školení následoval turnaj českých týmů. Cílem turnaje nebyla pouze hra samotná, ale neméně důležitá příprava účastníků na nastávající sezónu a to v oblasti dodržování aktualizovaných řádů, které průběh turnajů potažmo jednotlivých zápasů stanovují.

Nejlépe se dařilo týmu Jaguars, druzí skončil tým New Cavaliers a na třetím místě se umístili Indians.

Po herním programu následovalo setkání vedoucích týmu se zástupci ČFEWH (VV – výkonný výbor a LK – ligová komise). Obsahem setkání bylo např. širší představení LK (činnost, vztah vůči VV a vedoucím klubů, vize, cíle), novinky v systému ligové soutěže ČFEWH, novinky ve schválených řádech ČFEWH, kalendář akcí na sezonu 2015/2016 + další důležitá témata jako rozvoj sportu, forma propagace, možnosti spolupráce s jinými subjekty, znovuobnovení reprezentace nebo financování federace.

Večer se většina účastníků ze všech zúčastněných týmů neformálně setkala na splečné večeři v prostorném salónku Pizzerie Albero.

V neděli proběhla druhá část turnaje, po kterém pouze následovalo vyhlášení výsledků a odjezd týmu ku svým domovům.

1. Jaguars Praha
2. New Cavaliers Praha
3. SK Indians Avast Plzeň

Děkujeme všem účastníkům za účast, všem dobrovolníkům a rozhodčím. Těšíme se na sezónu 2015/2016!