ČESKÁ FEDERACE POWERCHAIR HOCKEY

Česká federace Powerchair Hockey je zapsaným spolkem, který svou činnost oficiálně zahájil registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 3. ledna 2007 pod číslem VS/1-1/66 127/07-R (od 1. 1. 2014 Spolkový rejstřík, sp. zn. L 65124, Městský soud v Praze).

Poslání a cíle ČFPH

Posláním ČFPH je vytváření vhodných podmínek pro rozvoj Powerchair Hockey v České republice a zajištění návaznosti a spolupráce na mezinárodní scéně. Jedním z hlavních cílů ČFPH je rozšiřovat nabídku této sportovní aktivity mezi co nejširší spektrum osob s tělesným postižením, a to i mezi lidi s tělesným postižením nejtěžším, jelikož nabídka jiných sportů je pro ně velmi omezená.

ČFPH se snaží propagovat sport Powerchair Hockey a představovat ho jako lákavou sportovní činnost. Jeho atraktivitu zvyšuje především zajišťováním chodu české ligové soutěže a přípravou české reprezentace, která by mohla být vyslána na ME a MS. Úkolem ČFPH je mimo jiné i vydávání sportovně technických předpisů jako jsou např. pravidla a jejich dodatky.

Partneři