POWERCHAIR HOCKEY

Powerchair Hockey nebo také florbal na elektrických vozících je jediný akční kolektivní sport určený pro lidi s největším pohybovým omezením.

 • vznikl v Nizozemí v sedmdesátých letech

 • v ČR existuje od roku 2002

 • v současné době se mu v ČR aktivně věnuje 40 hráčů

 • v České Powerchair Hockey lize soutěží 4 týmy

 • ve světě Powerchair Hockey hraje 22 zemí na 4 kontinentech

V České republice je Powercchair Hockey jediným kolektivním sportem, který se dá hrát na elektrickém vozíku. Pravidla hry jsou vytvořena tak, aby hra byla v nejvyšší možné míře bezpečná, čímž umožňují, aby se dohry mohli plnohodnotně zapojit i hráči s vysokou mírou pohybového omezení. V Powerchair Hockey rozlišujeme dva typy hráčů:

T-stick

Hráč T-stick používá ke hře speciální hokejku (tzv. T-stick), připevněnou k přední části vozíku a ovládanou pouze pohybem svého vozíku. Tuto hokejku obvykle používají hráči s vyšší mírou pohybového omezení. Hráči T-stick dokazují, jak unikátním sportem Powerchair Hockey je, neboť i člověk, který pohybuje pouze hlavou, se může stát významným hráčem na hřišti. Pravidla hry určují, že v průběhu utkání musí být v týmu přítomni vždy alespoň dva hráči s tímto typem hole, a to jeden v bráně a jeden v poli.

H-stick

Hráč H-stick používá ke hře klasickou florbalvou hůl, kterou buď drží ve své dlani, nebo ji má k ruce vhodným způsobem připevněnou. Vzhledem k tomu, že pohybové možnosti hráčů v Powerchair Hockey se liší, každý hráč volí svou vlastní stabilizaci těla na vozíku a také způsob držení hole. Nejčastěji se používají bezpečnostní pásy, ortézy nebo obinadla, které hráčům pomáhají dosáhnout nejvyšší úrovně své hry. Role jednotlivých hráčů na hřišti určuje trenér, který při tvorbě taktiky zohledňuje možnosti každého hráče.

Bezpečnost

Bezpečnému průběhu hry napomáhají zejména tato opatření:

 • není povoleno narážení, vytlačování, hákování, hra vysokou holí, ani žádný jiný kontakt, který by přímo ohrozil protihráče

 • míček se smí pohybovat pouze do výšky 20 cm

 • maximální povolená rychlost je 15 km/h

 • každé utkání řídí dva rozhodčí, kteří přestupky trestají varováním, vyloučením na dvě minuty nebo do konce utkání

Kdo může Powerchair Hockey hrát?

V zahraničí, zejména v Německu nebo Nizozemí, je aktivní systém klasifikace, který mapuje pohybové možnosti každého hráče a určuje, zda daný hráč Powerchair Hockey hrát může nebo ne. V ČR systém klasifikace v důsledku nízkého počtu aktivních hráčů aplikovaný není, proto na otázku, kdo může nebo nemůže v ČR Powerchair Hockey hrát neexistuje žádná konkrétní definice. Obecně ale platí, že je Powerchair Hockey primárně určen lidem, kteří kvůli svému pohybovému omezení používají ke svému životu elektrický vozík. V ČR se Powerchair Hockey aktivně věnují hráči s tímto typem pohybového omezení:

 • kvadruplegie, tetraplegie

 • vrozené vývojové vady

 • nervosvalová onemocnění, např. SMA, svalová dystrofie a neuropatie

 • poruchy růstu

 • jiné

Průběh utkání

Podle aktuálních pravidel hry je utkání rozděleno na dvě části o délce 20 minut. Branka je vysoká 20 cm, tedy stejně jako je maximální povolená výška, ve které se míček může pohybovat. Před brankou se nachází brankoviště, ve kterém smí z bezpečnostních důvodů operovat pouze brankář. Způsob hry je velmi různorodý, neboť každý trenér přizpůsobuje svou taktiku pohybovým a technickým možnostem svých hráčů. V některých evropských zemích, např. v Německu, je aplikován bodový systém, který boduje každého hráče podle míry jeho pohybového omezení a zároveň určuje maximální počet bodů na hřišti. Cílem bodového systému je dosáhnout rovných podmínek pro každý tým. V České republice bodový systém aplikovaný není, zejména kvůli nízkému počtu aktivních hráčů, takže je v plné kompetenci trenéra, jak složení svého týmu stanoví. Každý tým má pro každý poločas k dispozici jeden „timeout“ a neomezené střídání. Utkání řídí dva rozhodčí, kteří k rozhodování zápasů používají zelenou, žlutou a červenou  kartu.

Partneři

PRE