7. 3. 2020 se v pražské sportovní hale Na Třebešíně kromě sportovního programu konala valná hromada České federace Powerchair Hockey (dále jen ČFPH). Jednalo se o velice důležitou členskou schůzi, která určila nové vedení ČFPH.

Podstatnými body programu byly:

1. Zpráva o činnosti ČFPH v období 2016 – 2020

Předseda Bc. Václav Uher informoval členy ČFPH o činnosti Výkonného výboru, který byl do funkce zvolen 28. 11. 2015. Obsah zprávy směřoval od popisu výchozího stavu přes činnost v uplynulém období k aktuálnímu stavu činnosti ČFPH k 7. 3. 2020.

Výchozí stav ČFPH k 28. 11. 2015:
Počet členů: 39
Počet týmů: 4
Počet aktivních hráčů: 34
Ligová soutěž: 4 samostatné turnaje + Play-off (zavedla Ligová komise 2015)
Česká reprezentace: neexistovala (po účasti ME 2005, ME 2008, Turnaj národů 2013)

Za dobu svého působení Výkonný výbor ve složení:
Bc. Václav Uher, předseda
Mgr. Iva Zemková, místopředsedkyně
Ing. Lukáš Kroupa, zástupce hráčů

realizoval následující změny, projekty a události:

Obnovení České reprezentace, která se zúčastnila:
Mezinárodního turnaje v Curychu, 18. 5. 2018
Mezinárodního turnaje v Eindhovenu, 16. – 18. 8. 2019
Kvalifikačního turnaje v Praze, 9. – 12. 10. 2019
19 x společné soustředění

Rozšíření členské a hráčské základny, data k 7. 3. 2020:
Počet členů: 57
Počet týmů: 6
Počet aktivních hráčů: 52

Nové týmy
Původní počet 4 aktivních týmů se rozšířil na aktuálních 6 aktivních týmů:

  1. BlueSky Butterflies Bratislava
  2. Jaguars Praha A
  3. Jaguars Praha B
  4. New Cavaliers Praha
  5. SK Indians Plzeň
  6. Štíři České Budějovice

Propagace
Nové webové stránky se strukturovaným výsledkovým servisem
Nové propagační materiály
Exhibice, prezentace, spolupráce s novými subjekty

Organizace
Pořádání Kvalifikačního turnaje 2019
Zahájení nové soutěže 2na2, organizace 3 turnajů

2. Zpráva o hospodaření ČFPH 2016 – 2020

Zástupce hráčů a člen Výkonného výboru ČFPH, Ing. Lukáš Kroupa, seznámil členy valné hromady se Zprávou o hospodaření. Zprávu, která prokázala stabilizaci financování činnosti ČFPH, valná hromada svým usnesením schválila.

3. Volby nového vedení ČFPH s mandátem 2020 – 2024

Nejdůležitější částí programu byla volba nového vedení ČFPH. Členové valné hromady volili členy výkonného výboru samostatně, tedy předsedu, místopředsedu a zástupce hráčů.

Výsledky hlasování:

Předseda
Ing. Lukáš Kroupa, 27 hlasů
Aleš Jurčička, 9 hlasů

Předsedou ČFPH byl zvolen Ing. Lukáš Kroupa

Místopředseda
Mgr. Iva Zemková, 19 hlasů
Aleš Jurčička, 18 hlasů

Místopředsedkyní ČFPH byla zvolena Mgr. Iva Zemková

Zástupce hráčů
Michaela Brabcová, DiS., 24 hlasů
Mgr. Denis Goll, 11 hlasů

Zástupkyní hráčů byla zvolena Michaela Brabcová, DiS.

Gratulujeme nově zvoleným členům výkonného výboru ČFPH a přejeme mnoho úspěchů v další činnosti. Děkujeme všem členům České federace Powerchair Hockey, fanouškům a podporovatelům, kteří se pravidelně účastní akcí Powerchair Hockey v ČR nebo na Slovensku a svou činností posilují rozvoj Powerchair Hockey.

Nové vedení ČFPH se těší na spolupráci.

Powerchair Hockey – žít a sportovat