V souvislosti s vyhlášením stavu nouze Vládou České republiky dne 12. 3. 2020 od 14:00 hodin Výkonný výbor České federace Powerchair Hockey z. s. vydává následující prohlášení:

Výkonný výbor prozatím neruší ani nepřerušuje Českou Powerchair hockey ligu 2019/2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, a to vzhledem k době jeho trvání 30 dní. Další ligový turnaj je naplánován zatím beze změny dne 26. 4. 2020 v Bratislavě.

Výkonný výbor dále bude situaci monitorovat a přijme další potřebná opatření.

Za Výkonný výbor

Ing. Lukáš Kroupa, předseda ČFPH z. s.