Ligová soutěž organizovaná ČFEWH funguje od roku 2008 a tak nás čeká odstartování již 7. sezóny. Připravujeme však několik změn, které zpřehlední, zkvalitní a v mnohém i usnadní činnost účastníkům, organizátorům, ale také rozhodčím či časoměřičům.

Hlavními novinkami jsou:

Přípravu a organizaci ligové soutěže bude vést nově zřízená Ligová komise

Ligová komise bude ve spolupráci s vedoucími klubů, VV a komisí rozhodčích připravovat termínový kalendář ligové soutěže, komunikovat jménem federace s vedoucími klubů a účastníky soutěže, tedy připravovat podklady k ligové soutěži, operativně řešit vzniklé organizační potíže, zajišťovat online výsledkový servis, vést administrativní údaje k přestupnímu řízení a v neposlední řadě dohlížet na hladký průběh jednotlivých ligových kol.

Ligová soutěž bude podléhat aktualizovaným řádům a dokumentům ČFEWH

Připravili jsme komplet dokumentů, které svou úplností a vzájemnou propojeností zjednoduší, zpřehlední a formálně lépe ukotví činnost ČFEWH.

Ligová soutěž bude probíhat od podzimu do jara, kde bude ukončena turnajem play-off

Podle vzoru většiny kolektivních sportů jsme i my přistoupili k hernímu systému podzim/jaro. Rozdělení soutěže do jednotlivých ligových turnajů zůstává, ale závěrečné kolo sezóny jsme ozdobili instrumentem play-off, který závěr soutěže zatraktivní, zdramatizuje a zpřístupní možný úspěch i méně šťastným z průběhu soutěže.

Detailní informace o změnách budou zveřejněny společně s novými řády a dokumenty ČFEWH.