18. 1. 2015 byla výkonným výborem České federace EWH zřízena Ligová komise. Tento nový orgán bude ve spolupráci s výkonným výborem zajišťovat seriozní průběh ligové soutěže, podílet se na organizaci EWH akcí pořádaných ČFEWH a na rozvoji EWH např. v oblastech propagace nebo reprezentace. Ligová komise bude také plnit roli poradního orgánu, který bude společně s výkonným výborem vytvářet a realizovat plány činnosti ČFEWH.

Ligová komise pracuje ve složení Václav Uher, Iva Zemková, Lukáš Kroupa a za krátkou dobu své existence např. předložila nový návrh systému ligové soutěže, který byl schválen všemi českými týmy a je tedy připraven k realizaci již v roce 2015. Dále aktualizovala a předložila VV k přijmutí řády a další dokumenty, které přesně definují způsob a obsah fungování ČFEWH.

Hlavním cílem ligové komise je spolupracovat s VV na zkvalitnění ligové soutěže, rozvoji sportu v ČR či na opětovném vytvoření reprezentačního družstva.