V minulém týdnu proběhlo jednání VV ČFPH z.s., jehož hlavním tématem byla aktuální situace okolo pandemie COVID 19. Výsledkem jsou přijatá opatření, kterými se budeme řídit na následujícím ligovém kole v Praze, které jak všichni pevně doufáme, proběhne už tuto sobotu 3. 10. 2020. Základním vodítkem k sestavování jednotlivých parametrů pro nás byla metodika Národní sportovní agentury, zejména pak oblast určená pro konání sportovních soutěží.
 
Ligovou soutěž jako celek chceme uskutečnit v maximální možné podobě, kterou vždy dovolí aktuální situace. Naprostou prioritou je pro nás zdraví všech účastníků soutěžních klání, zároveň vnímáme časové a ekonomické možnosti jednotlivých týmů související s jejich účastí a organizací ligových turnajů. Projednali jsme scénáře možného vývoje a jejich dopady na ligovou sezónu. Přijatá usnesení jsou součástí schváleného dokumentu.
 
Pro splnění přijatých opatření a zajištění ochrany zdraví účastníků na všech akcích Powerchair Hockey je nutná osobní zodpovědnost každého účastníka. Je důležité, aby každý účastník zvážil a vyhodnotil svůj aktuální zdravotní stav a v souladu s ním zvážil svou účast.
 
Jsme nuceni konstatovat, že stále není jisté, zda se nám podaří zahájit sezónu 2020/21. Budeme operativně reagovat v závislosti na rozhodnutí Národní sportovní agentury, respektive Vlády České republiky.
O dalším postupu vás budeme informovat. Přejeme pevné zdraví všem.
Za Výkonný výbor ČFPH
Lukáš Kroupa, předesda