Vzhledem k uplynutí mandátu Komise rozhodčích bylo vypsáno výběrové řízení na post nového předsedy KR, do kterého se přihlásili dva uchazeči. Ti předložili své koncepce pro rozvoj oblasti rozhodčích Powerchair Hockey v Česku, podle kterých Výkonný výbor ČFPH po dlouhém jednání a těsném hlasování rozhodl. Novým předsedou Komise rozhodčích ČFPH se stal Marek Pohunek. Jako další dva členi Komise rozhodčích byli po konzultaci VV a ve spolupráci s novým předsedou vybráni Tereza Košťálová a Robert Němec.

Stejně jako ke všem sportům, tak i k Powerchair Hockey rozhodčí patří. Jedná se o velmi zodpovědnou práci, náročnou, ale také různorodou od náboru nových uchazečů, přes vzdělávací proces až po zajištění vybavení. A pěvně věříme, že nově vybraní členové KR společně všechny tyto oblasti zvládnou, a posunou tak úroveň celého sportu kupředu.

Členům končící komise, která pracovala ve složení Antonín Krejčík, Tereza Třečková a Robert Němec, patří poděkování za řízení a fungování komise. Všichni tři jmenovaní budou dále působit ve skupině „aktivních rozhodčích“. Robert pak bude zastávat funkci člena v nové komisi.

Přejeme mnoho zdaru a těšíme se na dobrou spolupráci.

Výkonný výbor ČFPH