V rámci Mezinárodního kongresu Sport Congress 2022, který se konal 19. 11. 2022, se uskutečnila důležitá jednání týkající se Powerchair Hockey. V tomto článku se podíváme na klíčové body tohoto jednání a jaké jsou plány pro budoucnost tohoto sportu. Na jednání zastupoval Českou republiku Václav Uher.

Jedním z hlavních témat jednání byla volba nových členů do různých funkcí v rámci organizace (marketing, sekretariát, technická oblast, rozvoj). Většina kandidátů byla zvolena jednomyslně.Zároveň byl kladen důraz na vývoj do budoucna a plány pro další roky. IPCH (International Powerchair Hockey Committee) se snaží prohlubovat spolupráci s mezinárodní florbalovou organizací, což by mohlo přinést nové možnosti a zdroje pro rozvoj Powerchair Hockey.

Jedním z konkrétních plánů IPCH je organizace kvalifikačního turnaje (QT) v roce 2023. IPCH bude informovat patřičné země, včetně naší, o tomto plánu a o dalších krocích potřebných k jeho realizaci.

V průběhu jednání padla také výzva k vzájemné komunikaci mezi členy organizace. Je důležité sdílet dotazy nebo nápady ke spolupráci. Vedení IPCH také zdůraznilo, že chce být informováno o organizaci jakýchkoli turnajů v rámci členských zemí , aby mohlo prohlubovat spolupráci a podporovat samotnou organizaci akce.

Celkově lze říct, že jednání na Mezinárodním kongresu Sport Congress 2022 bylo velmi pozitivní a plodné. Ukázalo se, že Powerchair Hockey má silnou mezinárodní komunitu, která je ochotna spolupracovat a podporovat se navzájem.