Již v roce 2016 se začaly tvořit plány na rozšíření Powerchair Hockey do Brna. Tehdy to ještě tak úplně nevyšlo, ale o pět let později bylo na co navazovat. Nyní je v Brně funkční tým Rolling lions, fungující pod klubem Emilova sportovní a pravidelně trénující od podzimu 2021. Na tréninku se schází zhruba 5 – 8 hráčů, trenér a pár dobrovolníků.

Tato výchozí situace byla impulsem pro uspořádání akce, s cílem podpořit další rozvoj týmu. Proto na podzim roku 2022 vznikl nápad na tzv. rozvojovou akci zaměřenou na prezentaci sportu, předávání zkušeností a společného tréninku. Účast 5 brněnských hráčů na prosincovém Turnaji 2na2 jen potvrdila přesvědčení, že podpůrná akce je směřována dobrým směrem, a přípravy mohly začít. Během prosince a ledna se podařilo stanovit termíny, zařídit pronájmy, naplánovat program a organizační zajištění akcí.

V sobotu 18. února 2023 se konala první Ukázková akce Powerchair Hockey v Brně v prostorách Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Dopolední program se odehrál v seminární místnosti a na programu byla prezentace sportu a beseda zástupců federace s účastníky.

Odpolední program se přesunul do univerzální tělocvičny a obsahoval sérii cvičebních jednotek, zkoušení sportovních vozíků a konzultací. Hráčky Rolling lions měly možnost si vyzkoušet jiný tréninkový přístup, zkusit rozdíl mezi osobním a sportovním vozíkem, a především načerpat mnoho inspirace.

První akce také přinesla možnost si detailně prohlédnout prostory Fakulty sportovních studií, které jsou jednoznačně skvěle řešeny nejen po sportovní stránce, ale také po té bezbariérové. Hlavní sportovní hala je tak jednoznačně vhodná pro pořádání ligové soutěže nebo jakéhokoliv turnaje.

V sobotu 1. dubna 2023 se konala druhá Ukázková akce Powerchair Hockey v Brně v prostorách ZŠ Čejkovická. Dopoledne opět vyplnila prezentace sportu a diskuze v místní učebně, tentokrát nejen se zástupci federace, ale také slovenského týmu. Odpolední program pak pokračoval ve sportovní hale společným tréninkem a konzultacemi.

Odpolední tréninkový program přinesl možnost si vyzkoušet tréninkové jednotky reprezentačního týmu. Rozehrání a rozhýbání, po kterém následovaly části zaměřené na techniku střel, pohybu s vozíkem po hřišti a reakce na soupeře. V přestávkách mezi jednotlivými tréninkovými jednotkami účastníci hojně využívali možnosti konzultace s reprezentační trenérkou, která celý odpolední program vedla. Zakončení dne se věnovalo cvičným zápasům, během kterých byla hra dle potřeby přerušována, aby mohlo dojít k okamžité zpětné vazbě.

Díky patří všem zúčastněným za zájem a nadšení pro sport Powerchair Hockey z Brna, především za organizaci Ester Milostné, Martinu Rácovi a Pavlu Zbožínkovi. Slovenskému týmu BlueSky Butterflies Bratislava za zapojení a obohacení programu druhého termínu. A v neposlední řadě také zástupcům federace, jmenovitě místopředsedkyni federace Ivě Zemkové, reprezentační trenérce Andree Kolátkové Kuncové a reprezentačním hráčům Janě Stárkové, Stanislavu Cimpovi, Pavlu Florianovi a Janu Hašlarovi.