Zkušenosti našich partnerů:

„Rodina, která má tělesně postiženého člena, se dívá na svět z jiného úhlu. Když nám doktor sdělil, že synovec už chodit nikdy nebude, jako by se v nás něco zlomilo. Uspokojení sportovně založeného mládence na elektrickém vozíku nebylo snadné naplnit. Hledali jsme kolektivní sport, kutálející míček, a našli jsme Powerchair Hockey. Kluk hrál nejprve na běžném vozíku, pak přesedlal na sportovní vůz. Pohyb překryl jeho handicap. Dnes s klubovým dresem, který je vždy vyžehlený jako svatební oblek, vstupuje do zápasu, aby v něm odevzdal všechno. Powerchair Hockey obsahuje vše, co sport může v lidech probudit. Že není nic ztraceno, ve sportu i v životě, že není proč to vzdávat, protože i v poslední vteřině padají góly. Proto dlouhodobě podporujeme Powerchair Hockey.“

Gabriel Izsák, Nadační fond Gabrielis

FINANCOVÁNÍ

Bez financování naší činnosti by byla tato brožura jen složkou prázdných listů. Náklady obsahují položky spojené s organizací akcí, podporou klubů, fungování reprezentačního družstva a propagací. Organizace akcí (ligová soutěž, kurzy a školení, turnaje 2na2) zahrnuje pronájem haly, odměny rozhodčích nebo logistiku.

Organizace akcí podléhá řadě specifických požadavků, jako je zajištění bezbariérového přístupu, asistenční pomoci, dopravy hráčů, vozíků a materiálu.

Podporujeme kluby, které využívají finanční prostředky k zajištění materiální výbavy, organizaci mezinárodních turnajů, soustředění, letních kempů a k podpoře nováčků.

Zajišťujme kompletní činnost reprezentačního družstva, což obsahuje materiální výbavu, organizaci pravidelných soustředění a účast týmu na mezinárodních turnajích.

NÁKLADY ZAHRNUJÍ:

 • pronájmy hal

 • logistika

 • podpora klubů

 • činnost reprezentačního družstva (sportovní vybavení, účast na mezinárodních turnajích)

 • odměny, cestovní náhrady pro rozhodčí

 • ubytování mimopražských účastníků ligové soutěže

 • poháry, ceny

 • propagace sportu

NABÍDKA PRO SPONZORY:

Naším cílem je dosáhnout vždy vzájemně přínosné spolupráce. V naší aktualizované Nabídce pro sponzory předkládáme podporovatelům seznam protiplnění. Podle výše podpory obsahuje například tyto položky:

 • logo partnera na webu a sociální síti ČFPH

 • pravidelný newsletter

 • dárkový balíček s upomínkovými předměty ČFPH

 • společná fotografie členů ČFPH s logem partnera

 • banner s logem partnera na všech akcích ČFPH

 • logo partnera ve střihovém videu ČFPH

 • logo partnera na vozících hráčů registrovaných v ČFPH

 • generální partnerství

 • název ligové soutěže obsahující jméno partnera

SE ZAJIŠTĚNÍM ČINNOSTI NÁM POMÁHAJÍ:

 • Dárci: finanční a materiální dary

 • Sponzoři: pro vzájemně přínosnou spolupráci využíváme aktuální Nabídky pro sponzory s možnostmi protiplnění

 • Granty: využíváme podpory státních i firemních zdrojů

 • Státní podpora: finanční prostředky poskytované zastřešujícími organizacemi ve struktuře českého sportu (Český svaz tělesně postižených sportovců)

Partneři