Zkušenosti našich dobrovolníků

„K Powerchair Hockey jsem se dostal náhodou přes hráče, se zájmem být prostě nápomocen. Jsem jako asistent v týmu a dělám to, co je třeba. Připravují hřiště, pomáhám hráčům a občas jsem pracoval i na časomíře. Baví mě hlavně sledovat posun národního týmu a vůbec hráčů se skutečným zápalem pro hru.“

Miroslav Brůna

„K Powerchair Hockey jsem se dostal přes kamaráda, který mě pozval do Radotína na turnaj. Dělal jsem tam tenkrát zdravotníka a už jsem zůstal dodnes. Dělám dnes hlavně technika přes vozíky ale i asistenta a řidiče. Prostě vše, co je potřeba. Baví mě být s hráči, připadám si že žiji s nimi. V Powerchair Hockey jsem se také seznámil se svou současnou manželkou.“

Jiří Brabec

DOBROVOLNÍK

Powerchair Hockey si není možné představit bez pomoci dobrovolníků. Vzhledem k tomu, že je náš sport určen výhradně pro lidi s největším pohybovým omezením, jedná se o celou řadou úkonů počínaje přípravou sportoviště, přesuny hráčů na sportovní vozíky, přes připevnění hokejek až po drobnou pomoc v průběhu tréninků nebo utkání. Pokud tě Powerchair Hockey zaujal, zapoj se do hry a buď náš dobrovolník.

JAK ZAČÍT?

Většinu z našich současných dobrovolníků tvoří přátelé, rodinní příslušníci hráčů nebo studenti. Ne každý ale má možnost účastnit se všech akcí, které organizujeme. Proto hledáme nové dobrovolníky, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu. Začít je jednoduché. Kontaktujte nás nebo vedoucího vámi vybraného klubu, vyberte si jednu z plánovaných akcí a přijďte se s Powerchair Hockey osobně seznámit.

Co práce dobrovolníka obnáší?

 • příprava sportoviště

 • přesuny hráčů na sportovní vozíky

 • připevnění hokejek

 • oblékání do dresů

 • drobná pomoc v průběhu hry

 • logistika

 • pomoc s organizací akcí

Nabízíme:

 • činnost, která má smysl

 • nové zkušenosti, praxi

 • odměny

 • cestovní náhrady

 • týmové oblečení

 • sportovní a společenské zážitky

 • pomoc s organizací akcí

Projekt „Asistent na zkoušku“

Projekt určený pro školy, který studentům nabízí možnost seznámit se se světem lidí s největším pohybovým omezením a vyzkoušet si v praxi, co obnáší úkony běžné osobní asistence. Projekt byl opakovaně realizován ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Program obsahuje tyto bloky:

 • beseda s hráči Powerchair Hockey

 • obecné základy osobní asistence

 • typy tělesného omezení a jejich znaky

 • sociální aspekty pohybového omezení

 • praxe

Obavy, které vám brání začít?

Vaše pomoc je vítaná bez ohledu na to, jak často se našich akcí budete moci účastnit. Nikdo se nemůže účastnit každé události, kterou organizujeme. Je možné pomáhat jednou týdně na tréninku nebo jednou za dva měsíce na ligovém turnaji. Vše záleží na vaší chuti, časových možnostech a vzájemné domluvě.

Není důvod se bát. Vše, co je potřeba udělat, vám organizátoři, zkušení pomocníci nebo samotní hráči, důkladně vysvětlí a samy navedou. Úkony, které naši dobrovolníci provádí, nevyžadují žádné zvláštní předpoklady. Jen chuť pomoci a stát se tak součástí naší společné hry.