Složitá a nepředvídatelná situace, kterou způsobila pandemie COVID-19, přiměla výkonný výbor IPCH k odložení mistrovství Evropy ve Finsku na 31. května – 7. června 2021.

Již od počátku pandemie IPCH společně s místním organizačním výborem pečlivě monitoruje situaci a zdravotní stav všech zúčastněných sportovců, členů organizačního výboru, delegátů a dobrovolníků. Podle pravidel je Mistrovství Evropy kvalifikačním turnajem pro zástupce evropského regionu na Mistrovství světa, které se má konat v roce 2022. Základem bylo udělat vše pro to, abychom mohli pokračovat v plánování akce se všemi bezpečnostními opatřeními, které by pomohly minimalizovat riziko. Složitost celkové situace ovlivňuje hlavně samotné národní týmy, přípravu a organizaci účasti.

IPCH uskutečnilo sérii jednotlivých on-line setkání se zástupci každé země zapojené do Evropského šampionátu. Cílem těchto setkání bylo zmapovat, jak situace vypadá na vnitrostátní úrovni a jaké jsou možné predikce vývoje v účastnických zemích. Všechny schůzky se konaly mezi 19. a 29. říjnem pod vedením Anny Rossi, která byla jmenována technickou delegátkou IPCH, za podpory Ainy Budde (pomocné technické delegátky IPCH) a Kennyho Verbraekela (zastupujícího člena IPCH Organizačního výboru).  Výsledek jednání potvrdil, že je v současné chvíli velmi těžké další vývoj situace předvídat. Většina týmů také uvedla, že musí čelit logistickým a finančním výzvám, které účast na Evropském šampionátu komplikují. Několik národů také zvažovalo odstoupení ze soutěže. Dostupnost vakcíny proti COVID-19 je obrovským otazníkem. Jedná se nepochybně o důležitý faktor účasti pro většinu národních týmů. Relevantním faktorem, který by mohl ovlivnit kvalitu soutěže, je rovněž nedostatečný prostor pro řádnou přípravu.

Po shromáždění všech stanovisek vrcholný orgán získané poznatky projednal s finským místním organizačním výborem, s olympijským a paralympijským tréninkovým střediskem v Pajulahti a s finskou paralympijskou obcí. Pokud by některý stát účast na poslední chvíli zrušil, skutečnost by ohrozila finanční proveditelnost soutěže a mohla by způsobit dodatečné zvýšení poplatků pro zbývající účastníky. Na základě výsledků všech jednání s ohledem na zdraví všech účastníků Organizační výbor oznamuje, že mistrovství Evropy 2020 bude zrušeno.

Výkonný výbor IPCH usilovně pracuje na minimalizaci dopadů tohoto rozhodnutí a již pracuje na jmenování hostitelské země pro WC2022, které bude brzy oznámeno. Výkonný výbor IPCH  by rád také oficiálně poděkoval finské organizaci, Pajulahti a zejména Timo Pelkonenovi a všem dobrovolníkům, kteří s ním pracovali na přípravě turnaje. Děkujeme za pracovní úsilí po celou dobu příprav a za pochopení situace.